Obowiązek alimentacyjny oraz wysokość alimentów ustala sąd rodzinny, biorąc przy tym pod uwagę indywidualne potrzeby uprawnionej do pobierania alimentów osoby oraz możliwości finansowe alimenciarza. Nie można wskazać więc widełek, którymi kieruje się sąd przy ustalaniu wysokości zasądzonych alimentów. Sprawdźmy, jakie kryteria są najważniejsze przy rozstrzyganiu przez sąd.

Alimenty na dziecko – jego potrzeby najważniejsze.

W Polsce nie ma tablic alimentacyjnych, które byłyby dla sędziów podstawą ustalania wysokości świadczenia, stąd też rozpiętość kwot zasądzanych przez nich tytułem obowiązku alimentacyjnego może być ogromna.

Ważne są usprawiedliwione potrzeby dziecka związane z jego utrzymaniem, wychowaniem czy nauką. Inny będzie miesięczny koszt utrzymania 3-letniego przedszkolaka, a inny 15-letniego ucznia, o specyficznych zainteresowaniach. Powód w pozwie składanym do sądu rodzinnego o alimenty i ustalenie ich wysokości może oszacować wartość przedmiotu sporu. Na przykład, jeśli matka dziecka ocenia, że miesięcznie wydaje na jego utrzymanie 2000 zł, w czym jest opłata za przedszkole, wyżywienie w przedszkolu, ubrania, obuwie, jedzenie w domu, zabawki itp., to wówczas należy kwotę tę podzielić na pół i pomnożyć przez 12 miesięcy, co da sumę 12 tys. zł.

Pozywając o alimenty adwokat rodzinny na pewno poradzi powodowi, aby wpisał w pozew w uzasadnieniu swoją sytuację rodzinną i materialną. Warto też określić orientacyjnie, jaka jest sytuacja majątkowa i zawodowa pozwanego o alimenty.

Zarobki i możliwości zarobkowe pozwanego

Sąd przy ustalaniu wysokości alimentów bierze pod uwagę nie tylko potrzeby np. dziecka, na które mają być one płacone, ale i to, ile zarabia rodzic pozwany o alimenty. Ważne jest przy tym nie tylko, jak duże ma miesięczne dochody, ale ile mógłby zarobić, gdyby w pełni wykorzystywał własne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Do wyliczeń sąd przyjmuje dochody, które rodzic może osiągnąć, o ile tylko się postara i wykaże się dobrą wolą oraz odpowiedzialnością za własne dzieci.

Źródło: http://dm-adwokaci.pl

Artykuł sponsorowany

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/07/adwokat-1-1024x768.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/07/adwokat-1-300x300.jpgredakcjaSPONSOROWANEadwokat,alimenty
Obowiązek alimentacyjny oraz wysokość alimentów ustala sąd rodzinny, biorąc przy tym pod uwagę indywidualne potrzeby uprawnionej do pobierania alimentów osoby oraz możliwości finansowe alimenciarza. Nie można wskazać więc widełek, którymi kieruje się sąd przy ustalaniu wysokości zasądzonych alimentów. Sprawdźmy, jakie kryteria są najważniejsze przy rozstrzyganiu przez sąd. Alimenty na dziecko...