parkowanie

Strefy płatnego parkowania, choć niezbyt entuzjastycznie przyjęte, dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego nie stanowiły większego problemu, zwłaszcza, że mogli liczyć na darmowe miejsce parkingowe w swojej strefie zamieszkania i bezpłatną komunikację miejską. Rozwiązanie to jest znacznie kosztowniejsze dla mieszkańców sąsiednich gmin, zwłaszcza, jeśli prowadzą działalność gospodarczą lub dojeżdżają do pracy. W tej sprawie list do burmistrza Marcina Jakubowskiego napisał jeden z lokalnych przedsiębiorców.

Szanowny Panie,

Jestem osobą zamieszkałą poza Mińskiem Mazowieckim, prowadzącą działalność gospodarczą m.in. w dwóch lokalach znajdujących się w dwóch różnych strefach płatnego parkowania w Mińsku Mazowieckim (ul. Piłsudskiego – strefa P2 oraz ul. Kościuszki – strefa P3) i niniejszym składam zażalenie na wprowadzone opłaty parkingowe i ich wysokość, która moim zdaniem jest zawyżona i krzywdząca.

Uważam, że wysokość wprowadzonych opłat jest dalece dyskryminująca, ponieważ jako osoba spoza Mińska Mazowieckiego, jestem zmuszony płacić podwyższoną do 240 zł stawkę za 3 miesiące parkowania w jednej strefie, co przy dwóch lokalach w dwóch różnych strefach płatnego parkowania daje 480 zł za kwartał, a rocznie 1920 zł, co stanowi duże obciążenie dla mojej firmy. Znamienne w tym wypadku jest również to, że wyliczone opłaty dotyczą tylko jednego samochodu, którym poruszam się między lokalami w strefach P2 i P3.

Dodatkowo uważam, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w lokalach przy strefach płatnego parkowania, podobnie jak mieszkańcy zamieszkali w strefach płatnego parkowania, nie powinni płacić opłat parkingowych, ponieważ miasto pobiera od tych lokali stosowne podatki, a opłaty parkingowe podwyższają znacząco koszt prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli nie jest możliwe całkowite wycofanie się Urzędu Miasta z opłat za parkowanie dla przedsiębiorców, to proszę o zastosowanie stawek jak dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego, które będą moim zdaniem mniej krzywdzące i nie dyskryminujące wobec konkurentów zamieszkałych w Mińsku Mazowieckim.

Poza tym uważam, że opłata „abonamentowa” za kartę parkingową w strefach płatnego parkowania powinna być jedna i obowiązująca w każdej strefie płatnego parkowania na terenie Mińska Mazowieckiego.

Oczekuję na rzeczową odpowiedź.

Z poważaniem,

Krzysztof (nazwisko do wiadomości redakcji)

 

Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania ustala podstawową stawkę w wysokości 2 zł (2,20 zł, 2,40 zł) za każdą godzinę parkowania. Opłatę można wnosić przy pomocy parkometru albo aplikacji mobilnej, która jest najwygodniejszą formą, bo pozwala na rozliczanie się z faktycznego, a nie planowanego czasu parkowania. Celem uchwały było wprowadzenie rotacji na miejscach parkingowych w centrum miasta i stworzenie preferencji dla korzystających z komunikacji miejskiej. Jednocześnie w dbałości o ekologię Rada Miasta wprowadziła zwolnienia z opłat posiadaczy samochodów elektrycznych oraz hybrydowych. Opłacie tej nie podlegają też jednoślady.

Po licznych apelach osób pracujących w SPP oraz prowadzących tam działalność gospodarczą Rada Miasta wprowadziła opłaty zryczałtowane obowiązujące w podstrefie. Wynosi ona nieco ponad 66 zł miesięcznie, jeśli wykupimy opłatę na cały rok. Cena karty na opłatę zryczałtowaną jest minimalnie wyższa niż cena biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej. Opłaty te można wnosić zamiast uiszczania opłaty podstawowej. Nie ma jednak takiego obowiązku. Miasto nie przewiduje wprowadzania dodatkowych zwolnień czy ulg w opłatach ponad obowiązujące.

Marcin Jakubowski
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/07/parkometr1-1024x653.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/07/parkometr1-300x300.jpgMonika RozalskaAKTUALNOŚCI
  Strefy płatnego parkowania, choć niezbyt entuzjastycznie przyjęte, dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego nie stanowiły większego problemu, zwłaszcza, że mogli liczyć na darmowe miejsce parkingowe w swojej strefie zamieszkania i bezpłatną komunikację miejską. Rozwiązanie to jest znacznie kosztowniejsze dla mieszkańców sąsiednich gmin, zwłaszcza, jeśli prowadzą działalność gospodarczą lub dojeżdżają do pracy....