Sobierajski

W wieku 88 lat zmarł w Warszawie 9 lipca 2018 roku po krótkiej chorobie płk dr hab. Ryszard Sobierajski – prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Został pochowany 14 lipca z honorami wojskowymi na cmentarzu w Rembertowie.

Śp. Ryszard Sobierajski urodził się 18 maja 1930 roku. W roku 1939 został harcerzem. W czasie II wojny światowej jako harcerz Szarych Szeregów hufca Romb-Osa brał udział w akcjach rozpoznawczo-wywiadowczych na terenie Rembertowa i Pragi. Hufiec jego podlegał 7 rejonowi Armii Krajowej Obroża. W trakcie zdobywania broni i amunicji został dwukrotnie ranny. Po wojnie ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Pancernych w Poznaniu. Na Uniwersytecie w Poznaniu uzyskał także dyplom magistra.

W służbie wojskowej zajął się pracą dydaktyczno-wychowawczą w wojsku, między innymi w Giżycku, Zegrzu i Rembertowie.

W 1989 obronił doktorat i uzyskał habilitację w dziedzinie nauk wojskowych na Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Sztabu Generalnego. Pracował w Akademii Obrony Narodowej jako kierownik zakładu geografii wojennej.

Oprócz służby zawodowej zajmował się publicystyką i pracami naukowymi. Napisał ponad 100 publikacji historycznych i naukowych. Napisał kilka książek, jak np. „20 lat w służbie ojczyzny i narodu” wydanej w 2013 roku.

Po przejściu na emeryturę zajął się działalnością kombatancką. W Zarządzie Głównym ZKRP i BWP pełnił obowiązki wiceprezesa, a od 2014 roku aż do śmierci obowiązki prezesa. Jako prezes najliczniejszego związku kombatanckiego był wiceprzewodniczącym Rady Kombatanckiej przy Kierowniku Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W zmarłym prezesie kombatanci utracili wielkiego człowieka – działacza społecznego, historyka humanistę i naukowca.

Msza święta żałobna została odprawiona w godzinach południowych w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia przy ulicy Św. Bonifacego na warszawskim Mokotowie. Przy wystawionej trumnie wartę honorową zaciągnęli wyżsi oficerowie rezerwy Wojska Polskiego. W nabożeństwie uczestniczyła bliższa i dalsza rodzina zmarłego, w tym żona Barbara i trzy córki z ich rodzinami, kombatanci różnych środowisk z terenu całego kraju, pracownicy administracyjni Zarządu Głównego ZKRP i BWP, działacze społeczni oraz sąsiedzi i przyjaciele zmarłego.

Dała się zauważyć liczna grupa weteranów ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, w niebieskich beretach i krawatach z wiceprezesem płk. Waldemarem Wojtanem na czele.

Majestat uroczystości podnosiła obecność kilkunastu pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i związkowych.

Po nabożeństwie pożegnał zmarłego od ołtarza szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk. Podobnie jak celebrant w homilii, podkreślił on zasługi zmarłego dla ojczyzny, rodziny i społeczeństwa. Po odprawieniu ceremonii pogrzebowych w kościele, heroldowie Zakładu Pogrzebowego Służew deportowali trumnę na samochód celem przewiezienia zwłok na cmentarz grzebalny w Rembertowie. W chwili wynoszenia trumny z kościoła lunął z nieba rzęsisty deszcz, jakby niebo zapłakało razem z pogrążonymi w żałobie członkami rodziny.

Przed cmentarzem w Rembertowie czekał pluton honorowy Wojska Polskiego z garnizonu warszawskiego. Przy trumnie została zaciągnięta wojskowa warta honorowa. Po odprawieniu modlitw pogrzebowych mowę pożegnalną przy mogile wygłosił Józef Karbownik oraz kmdr Henryk Kalinowski pełniący obowiązki prezesa Zarządu Głównego ZKRP i BWP. Komandor poinformował uczestników, że pośmiertnie płk dr hab. Ryszard Sobierajski został uhonorowany nowo ustanowionym pięknym odznaczeniem związkowym jako pierwszy – Gwiazdą Niepodległości.

W chwili składania trumny do grobu pochyliły się sztandary, a pluton oddał trzykrotną salwę honorową, po czym sygnalista odegrał sygnał „Cisza”.

Grób przykryły liczne wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapłonęły zapalone znicze. Śp. płk dr hab. Ryszard Sobierajski spoczął w grobie rodzinnym obok swoich rodziców.

Panie Pułkowniku,

niech Ziemia Ojczysta, którą tak pokochałeś, o wolność jej walczyłeś i dla niej pracowałeś, lekką Ci będzie.

Spoczywaj w pokoju.

Franciszek Zwierzyński

redakcjaAKTUALNOŚCI
W wieku 88 lat zmarł w Warszawie 9 lipca 2018 roku po krótkiej chorobie płk dr hab. Ryszard Sobierajski - prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Został pochowany 14 lipca z honorami wojskowymi na cmentarzu w Rembertowie. Śp. Ryszard Sobierajski urodził się 18 maja 1930 roku....