zawody

5 czerwca w Szkołach Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim już po raz piąty rozpoczęły się Zawody z Zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Pomysłodawcą tych zawodów jest nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Piotr Bartosiak. Dzięki dofinansowaniu ze strony burmistrza Marcina Jakubowskiego i starosty Antoniego Tarczyńskiego zakupiono statuetki i nagrody dla zwycięzców. Podczas zawodów burmistrza reprezentowała Dorota Odalska-Rychter – koordynator zespołu ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. Całe wydarzenie rozpoczął ks. wicedyrektor Marek Widzyk, który zwrócił szczególną uwagę na edukacyjne znaczenie tego spotkania, możliwość zdobycia wiedzy i wykorzystania jej do pomocy innym.

Gdy wszystkie zaproszone drużyny składające się z kapitana i czterech innych uczestników potwierdziły swą obecność, rozlosowano poszczególne stanowiska do praktycznej i teoretycznej części zawodów. Delegaci ze szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi mieli 15 minut na zdobycie 30 punktów z części pisemnej, zaś uczniowie drużyn szkół ponadgimnazjalnych – 40 punktów, w tym samym czasie.

Po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej nadszedł moment na wykorzystanie wiedzy w praktyce. Uczestnicy konkursu z zapałem zabrali się do pracy, spisując się przy tym bardzo dobrze. Zakres zadań praktycznych obejmował między innymi przypadki: hiperglikemia, hipoglikemia, epilepsja, złamanie kończyn, poparzenie prądem oraz resuscytację krążeniowo-oddechową. Warto dodać, że młodzi ratownicy uratowali życie we wszystkich przypadkach. Widać było, że bardzo wczuli się w rolę, co pomogło im skuteczniej działać.

Gdy nadeszła zasłużona chwila odpoczynku, uczestnicy wraz z sędziami mogli poczęstować się świeżymi owocami i napojami zasponsorowanymi przez Radę Rodziców Szkół Salezjańskich. Po przerwie ogłoszono wyniki zawodów. Zwycięzców wyłoniono w dwóch kategoriach. W kategorii szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi pierwsze miejsce zajęła Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, a trzecie zajęła drużyna z Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej. W kategorii szkół średnich zwyciężył Zespół Szkół Ekonomicznych, drugie miejsce wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół M. Skłodowskiej-Curie a trzecie Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy. Wicedyrektor Renata Bakuła podsumowała całe wydarzenie ciepłymi słowami. Zauważyła, że wszyscy obecni są zwycięzcami, ponieważ wszyscy podnieśli poziom umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy.

Po wręczeniu statuetek i nagród organizatorzy zawodów podziękowali serdecznie wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali drużyny do konkursu, strażakom z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Mariuszowi Boguszowi – ratownikowi medycznemu, który podjął się zadania objęcia funkcji sędziego głównego, Annie Maćkowskiej – pielęgniarce szkolnej, która już piąty rok angażuje się w organizację tego wydarzenia oraz sponsorom: burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki i staroście mińskiemu. Spotkanie zakończyło się gorącymi brawami dla wszystkich uczestników, a w szczególności dla drużyn na podium.

Uczniowie kl. I SLO

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/06/salezjanie-zawody-1024x683.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/06/salezjanie-zawody-300x300.jpgredakcjaAKTUALNOŚCIBEZPIECZEŃSTWO
5 czerwca w Szkołach Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim już po raz piąty rozpoczęły się Zawody z Zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Pomysłodawcą tych zawodów jest nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Piotr Bartosiak. Dzięki dofinansowaniu ze strony burmistrza Marcina Jakubowskiego i starosty Antoniego Tarczyńskiego zakupiono statuetki i nagrody dla zwycięzców. Podczas zawodów...