obchody

Sto dwudziesta piąta rocznica urodzin Juliana Grobelnego i siedemdziesiąta piąta rocznica objęcia przez niego funkcji przewodniczącego w konspiracyjnej Radzie Pomocy Żydom „Żegota” stanowiły powody, dla których w Mińsku Mazowieckim zrealizowano społeczne obchody Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Bardzo dobrze przygotowane uroczystości miały miejsce na mińskomazowieckim cmentarzu parafialnym oraz w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim. Organizatorami wydarzenia byli Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Daniel Milewski i Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.

Wtorkowe, 27 marca, popołudniowe obchody zainaugurowało spotkanie mające miejsce przy grobie Juliana Grobelnego, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim. W miejscu tym został odśpiewany hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone lampki pamięci. Wśród osób upamiętniających bohatera uroczystości nie zabrakło wicemarszałek Senatu RP Marii Koc, posła na Sejm RP Daniela Milewskiego, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusza Szpytmy i przedstawiciela zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Świrskiego. Cześć przewodniczącemu „Żegoty” oddali również reprezentancie władz samorządowych z powiatu mińskiego, członkowie organizacji pozarządowych oraz uczennice i uczniowie lokalnych szkół. Cmentarna część obchodów przyniosła również okolicznościowe wystąpienie wygłoszone przez radnego powiatowego Piotra Stępnia.

– Oddajemy dziś hołd obywatelom polskim – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali swoich bliźnich od Zagłady, zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów – powiedział między innymi przedstawiciel mińskiego samorządu.

Bardzo interesująca okazała się również druga część wtorkowych uroczystości. Podobnie jak na terenie cmentarza tak i w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim nie zabrakło krótkich przemówień. – Jednym z takich cichych bohaterów, jednym z tysięcy Polaków narażających swoje życie dla ratowania bliźniego był mój dziadek Aleksander Milewski, który uczestnicząc w akcji ratowania Żydów podczas drugiej wojny światowej udzielał schronienia w naszym domu rodzinnym w Milewie koło Kałuszyna – oznajmił licznie zgromadzonym osobom poseł na Sejm RP Daniel Milewski.

Co więcej odczytał on także list skierowany do osób biorących udział w wydarzeniu, którego nadawcą został prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki. „Pochylacie się dzisiaj Państwo nad postacią szczególnie zasłużoną dla kraju i ziemi mińskiej. Julian Grobelny, działacz społeczny i uczestnik walk o niepodległość, w czasie drugiej wojny światowej stał na czele Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Była to w krajach okupowanej Europy jedyna państwowa organizacja ratująca naszych żydowskich współbraci. Opowieść o „Żegocie” to historia o wspólnotowym działaniu Polaków połączonych przekonaniem, że udzielanie pomocy mimo grożącej za to kary śmierci jest moralnym obowiązkiem” podkreślił m.in. w okolicznościowym piśmie premier Mateusz Morawiecki.

Po przybyciu do pałacu Dernałowiczów  zainteresowane osoby mogły wysłuchać trzech prelekcji. Regionalistka dr Lilla Małgorzata Kłos przedstawiła postać jednej z mińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Apolonii Chmielewskiej. Kierownik Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Piwowar zaprezentował referat pt. „Okupacja niemiecka w Mińsku Mazowieckim oraz los ludności żydowskiej w świetle dokumentacji IPN”. Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim Leszek Celej pokusił się o sporządzenie rysu biograficznego Juliana Grobelnego.

Dodatkowo w trakcie pałacowego spotkania odbyła się rozmowa, którą z synem małżeństwa Żydów ocalałych z Zagłady Jerzym Guzem przeprowadził skarbnik TPMM Piotr Nowicki. Warto dodać, że w program obchodów bardzo dobrze wpisała się wystawa uświadamiająca realia i dorobek działalności „Żegoty”. Ciekawa ekspozycja została przygotowana przez Polską Fundację Narodową. Istotnym elementem uroczystości było również sprawne jej prowadzenie przez prezesa TPMM Marka Łodygę. Ze wsparciem przy przygotowaniu patriotycznej imprezy pospieszyli organizatorom Instytut Pamięci Narodowej, Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, Klub Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim i Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim (świetny poczęstunek).

Tomasz Adamczak

Tomasz Adamczak

Na łamach naszego tygodnika zamieszczam artykuły dotyczące różnej tematyki. Choć jestem odpowiedzialny za dział sportowy i przygotowywanie rubryki „Co?Gdzie?Kiedy?” nie obce mi jest pisanie relacji z wydarzeń kulturalnych i samorządowych z powiatu mińskiego, a także garwolińskiego. Prywatnie jestem szczęśliwym ojcem i mężem albo mężem i ojcem. W wolnym czasie zbieram grzyby, tracę pieniądze na allegro, chodzę do biblioteki oraz skaczę ze spadochronem.
Tomasz Adamczak

Latest posts by Tomasz Adamczak (see all)

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/04/obchody2-1024x685.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/04/obchody2-300x300.jpgTomasz AdamczakAKTUALNOŚCI
Sto dwudziesta piąta rocznica urodzin Juliana Grobelnego i siedemdziesiąta piąta rocznica objęcia przez niego funkcji przewodniczącego w konspiracyjnej Radzie Pomocy Żydom „Żegota” stanowiły powody, dla których w Mińsku Mazowieckim zrealizowano społeczne obchody Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Bardzo dobrze przygotowane uroczystości miały miejsce na mińskomazowieckim cmentarzu...