warsztaty

Okazją do spotkania samorządowców, lokalnych polityków i przedsiębiorców była konferencja inaugurująca Warsztaty Ożywienia Gospodarczego w powiecie mińskim w ramach Partnerstwa Lokalnego.

O rozwoju poszczególnych gmin i powiatów decydują nie tylko inwestycje w infrastrukturę, za które odpowiedzialne są samorządy, ale przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy oraz organizacje społeczne. To właśnie działalność gospodarcza mieszkańców jest siłą poszczególnych gmin. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej uwagi poświęca się dobrej współpracy samorządów z przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi. Coraz głośniej mówi się też o tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu już na poziomie lokalnym. Jednym z instrumentów, które pomagają określać potrzeby i szukać nowych rozwiązań jest partnerstwo lokalne.

Powiat miński już po raz drugi zaproponował Warsztaty Ożywienia Gospodarczego. Ich celem jest ocena sytuacji gospodarczej w powiecie, przygotowanie konkretnych projektów oraz wybranie tych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty. Organizatorami warsztatów są starosta miński Antoni Jan Tarczyński oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Borowiec.

20 lutego w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim odbyła się konferencja inaugurująca II edycję Warsztatów Ożywienia Gospodarczego w powiecie mińskim. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło wójtów i burmistrzów z powiatu mińskiego. Zaproszenie przyjęli poseł Daniel Milewski oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Nie zabrakło również burmistrza Mińska Mazowieckiego Marcina Jakubowskiego, który prezentował ofertę inwestycyjną miasta. W prezentacji przedstawił atuty stolicy powiatu jako lokalnego centrum kultury, sportu, otwartego na potrzeby mieszkańców i inwestującego w infrastrukturę społeczną. Burmistrz podkreślał też, że Mińsk mazowiecki od kilku lat wprowadza ułatwienia dla podmiotów chcących inwestować na terenie miasta. Przypomniał, że d 20 listopada 2014 roku na terenie miasta obowiązuje uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Jest to uchwała skierowana do przedsiębiorców i inwestorów, którzy zamierzają rozwijać swoją działalność na terenie miasta, realizować nowe inwestycje i tworzyć nowe miejsca pracy. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają nowo wybudowane na terenie miasta Mińsk Mazowiecki budynki lub ich części o powierzchni użytkowej co najmniej 200 m2oraz budowle lub ich części – związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym, usługowym, z wyłączeniem handlu.

Na temat działań powiatu w zakresie edukacji zawodowej dostosowanej do lokalnego rynku pracy mówił starosta Antoni Jan Tarczyński. O idei partnerstwa lokalnego jako mechanizmu tworzącego trwałe więzi społeczne mówiła trener partnerstwa lokalnego z Pracowni Edukacji i Motywacji Jadwiga Olszowska – Urban. Dla przedsiębiorców niezwykle istotne było wystąpienie zastępcy dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – Luizy Modzelewskiej, która mówiła o „Konstytucji biznesu”. Przyjęty niedawno przez sejm pakiet ustaw ma za zadanie ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Najważniejsze założenia konstytucji dla biznesu przedsiębiorcy mogli poznać podczas prezentacji, choć o tym czy wprowadzone zmiany rzeczywiście uproszczą działalność gospodarczą, przekonają się dopiero w praktyce. O polityce społecznej i programach dla rodzin, seniorów oraz osób wykluczonych z rynku pracy mówiła zastępca dyrektora Biura Ministra i Komunikacji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Magdalena Kłosińska.

Po części oficjalnej artystyczną niespodzianką dla uczestników konferencji był występ zespołu Kalinka. Goście konferencji mogli się też przekonać jak wygląda w praktyce edukacja zawodowa i przygotowanie młodych ludzi na spotkanie z wymagającym rynkiem pracy, bowiem za pyszny poczęstunek odpowiadali uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim.

Mimo iż wtorkowa konferencja już się zakończyła to dopiero początek działań związanych z działaniami w ramach partnerstwa lokalnego. Pierwsze spotkanie lokalnych liderów w ramach warsztatów Ożywienia Gospodarczego odbędzie się już 22 marca w hotelu Partner w Mińsku Mazowieckim. Kolejne warsztaty zaplanowano na 10 maja, 8 czerwca i 6 września. Konferencja kończąca cały projekt odbędzie się 17 października. Organizatorzy zapraszają do udziału nie tylko uczestników konferencji, ale również inne osoby zainteresowane budowaniem partnerstwa na terenie powiatu mińskiego. Mile widziani są lokalni liderzy, twórcy, przedstawiciele organizacji społecznych, kół gospodyń wiejskich oraz młodzież, która często potrafi zaskakiwać trafnymi pomysłami.

Monika Rozalska

Monika Rozalska

redaktor naczelny at Tygodnik Mazowiecki Nowy Dzwon
Z tygodnikiem Nowy Dzwon jestem związana od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Moim konikiem jest historia, a Dzwon i później Nowy Dzwon jest częścią historii Mińska Mazowieckiego i prasy regionalnej.
Monika Rozalska

Latest posts by Monika Rozalska (see all)

Monika RozalskaAKTUALNOŚCI
Okazją do spotkania samorządowców, lokalnych polityków i przedsiębiorców była konferencja inaugurująca Warsztaty Ożywienia Gospodarczego w powiecie mińskim w ramach Partnerstwa Lokalnego. O rozwoju poszczególnych gmin i powiatów decydują nie tylko inwestycje w infrastrukturę, za które odpowiedzialne są samorządy, ale przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy oraz organizacje społeczne. To właśnie działalność gospodarcza...