Zamiast prawie półtora miliona złotych planowanych w budżecie gminy Mińsk Mazowiecki na przebudowę dróg w Karolinie i Kolonii Karolina zostało zaledwie 50 tys. zł na przebudowę ul. Huberta. Nic dziwnego, że mieszkańcy postanowili zaprotestować przeciwko takim decyzjom. Inicjatorem petycji skierowanej w tej sprawie do rady i wójta gminy jest sołtys Kolonii Karolina Janusz Witowski, który wyraźnie wskazuje na to, że radni niesprawiedliwie dzielą gminne pieniądze.

Wójt gminy Antoni Janusz Piechoski planując budżet gminy na 2018 rok, uwzględnił potrzeby inwestycyjne Kolonii Karolina. Niewielka miejscowość leżąca przy granicy z miastem Mińsk Mazowiecki od wielu lat intensywnie się rozbudowuje i nie trzeba być specjalistą, by zauważyć, że budowa dróg w tej części gminy jest po prosu niezbędna. Innego zdania są jednak radni, których nie był w stanie przekonać nawet wiceprzewodniczący rady gminy Andrzej Gruba reprezentujący mieszkańców Kolonii Karolina. W tej sytuacji mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.

Sołtys Janusz Witowski napisał wprost: „Z niezrozumiałych względów Rada Gminy dokonała zmian w tych pozycjach, pozbawiając Kolonię Karolina wszelkich możliwości kontynuacji rozpoczętych inwestycji drogowych. Planowane na budowę dróg w Kolonii Karolina środki zostały przesunięte między innymi na dotację dla urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, do budowy ulicy Arynowskiej oraz rozpoczęcie procesów inwestycyjnych w innych miejscowościach. Działanie takie nie tylko budzi niepokój, ale także skłania do refleksji, czy zachowanie radnych nie jest sprzeczne z zasadami etyki wymaganymi dla pełnienia takich funkcji społecznych. Przedstawiciele Rady Gminy powinni przede wszystkim stać na straży gminnych finansów i w miarę możliwości decydować o ich rozdziale zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. W tym przypadku przesunięcie środków z inwestycji już rozpoczętych na takie, które są dopiero w fazie planowania, rodzi podejrzenie, że już wydatkowane środki zostaną zmarnotrawione”.

Podkreśla też, że przez dwadzieścia lat Kolonia Karolina była pomijana w planach inwestycyjnych. Dopiero w ubiegłym roku wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenia na budowę ulic: Żołnierskiej, Huberta, Sezamkowej i Lotników. Wydawało się, że naturalną koleją rzeczy będzie rozpoczęcie budowy. Mieszkańcy na ten cel przeznaczyli także przysługujący Kolonii Karolina fundusz sołecki w nadziei, że każdy grosz przyspieszy wyczekiwane od lat inwestycje. Pisze o tym sołtys Witowski: „Zapoczątkowany w 2017 roku proces budowy dróg (budowa ul. Żołnierskiej oraz około 150 m ul. Huberta) pozwalały na optymizm, a uzyskane w 2017 roku pozwolenia na budowę ul. Sezamkowej i Lotników dawały nadzieję na dołączenie w perspektywie roku 2018/2019 do poziomu ulic w innych miejscowościach. Optymistyczny dla Kolonii Karolina był także projekt budżetu na 2018 rok, który uwzględniał środki na kontynuację rozpoczętych inwestycji drogowych”.

Tymczasem już podczas glosowania nad budżetem o optymizmie nie było mowy. Radni na inwestycje drogowe w Kolonii Karolina pozostawili zaledwie 50 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Huberta. Na pozostałe drogi w budżecie nie ma ani złotówki. Nic dziwnego, że budzi to rozgoryczenie, zwłaszcza w zestawieniu z inwestycjami w innych miejscowościach na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. „Mieszkańcy Kolonii Karolina bacznie śledzą rozwój wszystkich miejscowości naszej gminy i mają świadomość dysponowanych na różnego rodzaju przedsięwzięcia środków publicznych. Widzimy, jak w innych miejscowościach corocznie ulega poprawie stan dróg, budowane są chodniki, place zabaw, boiska, siłownie, świetlice wiejskie. Cieszymy się, że mieszkańcom gminy z roku na rok żyje się lepiej. Kolonia Karolina niestety nie posiada na dzień dzisiejszy żadnej przestrzeni ani obiektów wspólnych, tak więc jedynym obszarem, w którym zabiegamy o uwzględnienie potrzeb mieszkańców od wielu lat jest stan dróg i ulic gminnych w naszej miejscowości.” – podkreśla w petycji sołtys Kolonii Karolina.

Czy działania mieszkańców przyniosą pozytywne efekty, okaże się już 8 lutego. Na czwartek zwołano bowiem sesję rady gminy. W porządku obrad zaplanowano uchwałę dotyczącą zmian w budżecie. Mieszkańcy Kolonii Karolina będą mogli się przekonać, czy radni zweryfikują swoją decyzję w sprawie inwestycji drogowych.

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/02/petycja-1024x576.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/02/petycja-300x300.jpgMonika RozalskaAKTUALNOŚCI
Zamiast prawie półtora miliona złotych planowanych w budżecie gminy Mińsk Mazowiecki na przebudowę dróg w Karolinie i Kolonii Karolina zostało zaledwie 50 tys. zł na przebudowę ul. Huberta. Nic dziwnego, że mieszkańcy postanowili zaprotestować przeciwko takim decyzjom. Inicjatorem petycji skierowanej w tej sprawie do rady i wójta gminy jest...