współpraca

1 lutego uroczyście podpisano list intencyjny pomiędzy Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym SA reprezentowanym przez prezesa zarządu Piotra Kisiela a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez starostę mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego i wicestarostę Krzysztofa Płochockiego oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim reprezentowanym przez dyrektora Tomasza Płochockiego.

Jak podkreślają przedstawiciele szkoły, współpraca ma na celu podniesienie poziomu wiedzy technicznej i kluczowych kompetencji absolwentów, a także lepszego ich przygotowania do wymagań współczesnego rynku pracy. Działania ukierunkowane będą na wzmocnienie atrakcyjności i jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, rozwijanie systemów uczenia oraz lepsze przygotowanie uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W ramach ścisłej współpracy nastąpi organizacja staży, praktyk i zajęć praktycznych przez uczniów szkoły w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno-Technologicznym SA, współorganizowanie konkursów propagujących wiedzę techniczną, unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły, realizacja wspólnych projektów zawodowych, współpraca z nauczycielami w realizacji programów nauczania i wspólnych zajęć dydaktycznych. Będzie również możliwość otrzymania stypendium fundowanego przez Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne SA dla najlepszych uczniów.

W uroczystości podpisania listu uczestniczyli również pracownicy przedsiębiorstwa, naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Emilia Piotrkowicz, wicedyrektor zespołu Jerzy Gańko oraz uczniowie klas trzecich technikum Wiktor Czubski, Marcin Garbacik, Piotr Kokoszka, Szymon Wilczyński.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne SA od 1980 roku zajmuje się opracowywaniem i produkcją nowoczesnych urządzeń na potrzeby obronności. W 2008 r. przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Większościowym akcjonariuszem Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego SA jest Polska Grupa Zbrojeniowa SA – Spółka Skarbu Państwa. Specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i remontach urządzeń do naziemnej obsługi statków powietrznych dla sił powietrznych oraz urządzeń szkolno-treningowych do szkolenia  żołnierzy wojsk lądowych w obsłudze sprzętu bojowego. Prowadzi również prace nad modyfikacją wyprodukowanych przez Spółkę trenażerów, które nadal są użytkowane przez Siły Zbrojne RP, jednocześnie prowadzone są działania zmierzające do zaoferowania Siłom Zbrojnym RP trenażerów nowych generacji przeznaczonych do szkolenia Wojsk Lądowych i dla Sił Powietrznych. (tp)

redakcja
redakcja

Latest posts by redakcja (see all)

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/02/A-umowa-mechanik-1024x683.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/02/A-umowa-mechanik-300x300.jpgredakcjaAKTUALNOŚCI
1 lutego uroczyście podpisano list intencyjny pomiędzy Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym SA reprezentowanym przez prezesa zarządu Piotra Kisiela a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez starostę mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego i wicestarostę Krzysztofa Płochockiego oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim reprezentowanym przez dyrektora Tomasza Płochockiego. Jak...