Gminę Cegłów czekają w przyszłym roku potężne inwestycje. Po raz pierwszy zaplanowane wydatki przekroczą 30 mln złotych, z czego blisko jedną trzecią stanowić będą wydatki inwestycyjne. Tym bardziej zatem może cieszyć fakt, że 20 grudnia gmina podpisała umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości prawie 3,7 mln złotych ze środków unijnych.

Kolejna gmina mińskiego powiatu może poszczycić się sukcesem w pozyskiwaniu zewnętrznych środków z NFOŚiGW na planowane inwestycje. Nie dalej jak 15 grudnia burmistrz Sulejówka Arkadiusz Śliwa podpisał umowę z ministrem środowiska Janem Szyszko oraz prezesem NFOŚiGW Kazimierzem Kujdą na dofinansowanie projektu zagospodarowania miejskiego parku Glinianki, a kilka dni później kolejna dotacja trafiła do Cegłowa. Planowana w gminie Cegłów budowa kanalizacji to szeroko zakrojona inwestycja, która swym zasięgiem ma objąć miejscowości: Rudnik, Pełczanka, Wiciejów oraz Mienię. Do końca przyszłego roku planowane jest wybudowanie 11,29 km sieci kanalizacyjnej, do której podłączonych zostanie 1 100 posesji, w tym DPS im. św. Józefa w Mieni czy szkoła podstawowa w Wiciejowie.

Projekt ma być realizowany w ramach pięciu zadań, z czego jedno poświęcone robotom budowlanym, cztery zaś usługom. Planowany koszt inwestycji ma wynieść 5 331 548,13 złotych, z czego 3684 403,17 stanowić będzie unijna dotacja. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach stało się możliwe dzięki podpisanej 20 grudnia umowie. Jej sygnatariuszami byli: prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda, wójt gminy Cegłów Marcin Uchman oraz skarbnik gminy Milena Dąbrowska, a wydarzenie uświetniła swą obecnością patronująca projektowi wicemarszałek Senatu RP Maria Koc.

Jak przyznał w rozmowie z nami wójt Marcin Uchman, początkowo wniosek oceniano negatywnie pod kątem formalnym, ale gminni urzędnicy nie odpuścili, starając się o przywrócenie wniosku do ponownej oceny i ostatecznie „wrócili do gry”. Duże zasługi w doprowadzeniu do uzyskania dofinansowania mieli pracownicy urzędu na czele z kierownikiem AO Wojciechem Juszczakiem oraz kierującym Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych zastępcą wójta Dariuszem Uchmanem.

– Uzależniliśmy od tego sukces tej kadencji samorządu – mówił wójt Uchman, zaznaczając jednocześnie, że to jeszcze nie koniec trudów, jakie stoją przed kierowanym przez niego urzędem. – Cieszymy się z dofinansowania, jednak mamy świadomość, że olbrzymia praca przed nami – przyznał

Mówił też o walorach poprawienia stanu sanitarnego miejscowości, która wpisze się w hasło „zielonej gminy”. I choć wysoki stopień dofinansowania może cieszyć, to już teraz wójt Uchman zapowiada, że będzie się starał o to, by wydatki po stronie gminy były jeszcze mniejsze, a to za sprawą odzyskania podatku VAT z planowanej inwestycji.

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
Albert BakułaAKTUALNOŚCI
Gminę Cegłów czekają w przyszłym roku potężne inwestycje. Po raz pierwszy zaplanowane wydatki przekroczą 30 mln złotych, z czego blisko jedną trzecią stanowić będą wydatki inwestycyjne. Tym bardziej zatem może cieszyć fakt, że 20 grudnia gmina podpisała umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości prawie 3,7...