Instytut Pamięci Narodowej ustanowił nagrodę honorową Świadek Historii z myślą o uhonorowaniu osób i instytucji szczególnie zasłużonych w upamiętnianiu i krzewieniu historii narodu polskiego, działających poza granicami kraju na rzecz Polonii.

Burzliwe losy naszego narodu na przestrzeni wieków sprawiły, że wielu Polaków musiało opuścić Polskę i zamieszkują do dziś poza jej granicami. Żyjąc daleko od ojczyzny, tęsknią do wszystkiego, co polskie. Zrzeszają się więc w polonijnych organizacjach, kultywują narodowe tradycje, dbają o dobre imię ojczystego kraju. Niektórzy z nich aktywnie angażują się w działalność polonijną, utrzymują kontakty z instytucjami polskimi, inicjują ciekawe wydarzenia kulturalne. Zabiegają także o ocalenie od zapomnienia wszelkich śladów polskości na obczyźnie i z troską opiekują się miejscami poświęconymi swoim przodkom.

14 listopada miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom trzeciej już edycji wyróżnienia Świadek Historii. Odbyło się to w Pałacu na Wodzie w warszawskich Łazienkach Królewskich. Obecni byli m.in.: marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, prezes IPN-u Jarosław Szarek oraz dyrektor Muzeum Łazienek Królewskich Zbigniew Wawer.

Jedną z sześciu nagrodzonych osób wyróżnieniem Świadek Historii jest urodzona w Rosji, ale mająca polskie korzenie Wanda Seliwanowska – prezes orenburskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego „Czerwone Maki”. Jej osoba związana jest poniekąd z ziemią mińską poprzez współpracę w poszukiwaniu miejsc pochówków żołnierzy polskich na ziemi orenburskiej. Kilka lat temu dzięki jej działaniom odkryte zostały nieznane dotąd losy jednego z żołnierzy armii generała Andersa pochodzącego z powiatu mińskiego.

Wanda Seliwanowska jest autorką książki „Droga na Wschód”, będącej dokumentalną kroniką o życiu i losach deportowanych Polaków w okręgu orenburskim. Opublikowała również kilkadziesiąt artykułów w rosyjskich i międzynarodowych wydawnictwach, a także na portalach internetowych należących do organizacji polskich i polonijnych.

W kwietniu 2005 r. Wielka Kapituła Nagród Klubu Polonijnych Publicystów, pod patronatem marszałka Senatu RP, przyznała „Czerwonym Makom” Złoty Puchar za upamiętnianie miejsc związanych z formowaniem Armii Polskiej gen. Władysława Andersa i odsłonięcie pamiątkowych tablic w Buzułuku i Kołtubanowce. Wanda Seliwanowska jest też inicjatorką wielu działań na polu kulturalnym i edukacyjnym: festiwali, koncertów, wystaw, obozów harcerskich, konkursów, prelekcji, wykładów, międzynarodowych spotkań, sympozjów oraz konferencji. Za swoją działalność w 1999 roku otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W 2005 roku uhonorowana została przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczeniem PRO MEMORIA, przyznanym jej za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

W 2005 roku odznaczona została przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Zasłużonych Rzeczypospolitej Polskiej. Dwa lata później, decyzją Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa otrzymała Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, zaś w 2008 roku decyzją ministra obrony narodowej, za popularyzację dziejów i tradycji Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej,  Srebrny Medal Wojska Polskiego. W 2013 r. Wanda Seliwanowska, we współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rosji, dokonała upamiętnienia miejsca spoczynku polskich oficerów oraz żołnierzy armii gen. Andersa w leśnictwie Szyrokowskim.

Zorganizowała wiele ekspozycji poświęconych polskim żołnierzom, m.in. wystawę  „Szlakiem generała Andersa – z Rosji na Monte Cassino. Orenburg – VIII 1941 – II 1942 r.”, którą można było w 2010 roku oglądać również w Mińsku Mazowieckim, w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Wanda Seliwanowska w 2015 roku opublikowała książkę pod tytułem „Przed Monte Cassino był Buzułuk”, w której zawarła bogate materiały dokumentujące ślady polskości na terenie orenburskim. Książkę tę przekazała w darze Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim, ponieważ zawiera ona artykuł dotyczący mieszkańca ziemi mińskiej, a na promocji książki w Warszawie obecna była delegacja bibliotekarzy z Mińska.

Przy niemal każdej wizycie w Polsce pani Wanda stara się zostawić książkową pamiątkę dla mińskiej biblioteki, mając nadzieję, że przekazuje w ten sposób „słowo” dla przyszłych pokoleń. Być może sama również odwiedzi kiedyś nasze miasto.

mgr Marta Gańko

redakcja
redakcja

Latest posts by redakcja (see all)

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2017/12/A-świadek-historii-1024x683.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2017/12/A-świadek-historii-300x300.jpgredakcjaAKTUALNOŚCI
  Instytut Pamięci Narodowej ustanowił nagrodę honorową Świadek Historii z myślą o uhonorowaniu osób i instytucji szczególnie zasłużonych w upamiętnianiu i krzewieniu historii narodu polskiego, działających poza granicami kraju na rzecz Polonii. Burzliwe losy naszego narodu na przestrzeni wieków sprawiły, że wielu Polaków musiało opuścić Polskę i zamieszkują do dziś poza...