CKZiU

Uroczysta atmosfera oraz dobre humory towarzyszyły gościom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, które w miniony piątek 24 listopada obchodziło jubileusz 5-lecia swego istnienia oraz, w nawiązaniu do tradycji czerpanych z Centrum Kształcenia Ustawicznego, 40-lecia tej formy kształcenia.

Piątkowe uroczystości zainaugurowała koncelebrowana msza święta, po której uczestnicy jubileuszowych obchodów udali się do sali widowiskowej Miejskiej Szkoły Artystycznej, by celebrować dalszy ich przebieg. Tę część spotkania poprowadził znany  z telewizyjnych ekranów prezenter pogody Tomasz Zubilewicz, który z właściwą sobie swadą i humorem bawił przybyłych ze sceny mińskiej MSA. Gościom za przyjście podziękowała dyrektor CKZiU Joanna Kowalska, witając ich z imienia i nazwiska. Wśród obecnych znaleźli się m.in. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, starosta miński Antoni Jan Tarczyński, dyrektor biura poseł Teresy Wargockiej Kamil Wichrowski, wicestarosta Krzysztof Płochocki, wójt gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski, wójt gminy Stanisławów Adam Sulewski, zastępca burmistrza Mińska Mazowieckiego Krzysztof Michalik, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, naczelnik wydziału w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN Anna Pawłowska, wizytator Kuratorium Oświaty Zofia Rajska-Cuber, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Mirosław Krusiewicz, naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego Emilia Piotrkowicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim Grażyna Borowiec, prezes Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Jacek Lipiec, dyrektor Caritas Polska diecezji warszawsko-praskiej ks. Rafał Paździoch, ks. Jerzy Danecki, kapłan Jan Opala, prezes mińskiego oddziału ZNP Stanisław Mejszutowicz, przewodniczący mińskiego oddziału Związków Zawodowych „Solidarność” Grzegorz Padzik, dyrektor MOSiR Robert Smuga, naczelnik WRD mińskiej KPP podinsp. Piotr Wojda, byli dyrektorzy: CKU Jan Wiśniewski oraz CKP Wiesław Rogala, dyrektorzy ośrodków CKU z różnych stron Polski oraz zaprzyjaźnionych szkół podstawowych i średnich, przedstawiciele stowarzyszeń i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także nauczyciele, sponsorzy i przyjaciele szkoły.

W dalszej części obecnych zaproszono do wysłuchania okolicznościowego wykładu prof. dr. hab. Stefana Kwiatkowskiego poświęconego szkolnictwu. – Wielkim zadaniem współczesnych nauczycieli jest to, żeby tak z uczniami rozmawiać, tak kształtować ich osobowość, żeby oni wiedzieli, że ogromna wiedza, która jest zapisana przez pokolenia i która jeszcze jest teraz multiplikowana przez współczesnych, że ta wiedza stoi przed nimi jak góra do zdobycia i nikt za nich tego nie zrobi. Nauczyciel może tylko stworzyć warunki do tego, żeby uczniowie, a potem dorośli samodzielnie zdobywali wiedzę – podkreślał w swym wystąpieniu Kwiatkowski.

Podczas uroczystości goście mieli także okazję obejrzeć przygotowaną na jubileusz multimedialną prezentację fotografii z najnowszej historii szkoły. Bardziej szczegółowe informacje znalazły się w jubileuszowej monografii rozdawanej gościom wraz z przykładowymi wytworami uczestników szkolnych zajęć. Kiedy 5 lat temu Zarząd Powiatu Mińskiego zadecydował o przekształceniu Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica oraz Centrum Kształcenia Praktycznego im. Mariana Benko w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, decyzja ta wzbudziła szereg obaw o przyszłość szkolnictwa zawodowego na terenie mińskiego powiatu. Jak się okazuje, obaw płonnych, bowiem to ma się całkiem dobrze.

Kolejne lata to czas licznych zmian oraz wytężonej pracy zarówno w sferze gospodarczej, jak i edukacyjnej. Kolejne modernizacje, nieustannie aktualizowana oferta kursów kwalifikacyjnych i form nauczania, a ostatnio także wzbogacenie oferty o zmodernizowaną linię diagnostyczną w prowadzonej przez placówkę podstawowej stacji kontroli pojazdów sprawiły, że mińskie CKZiU stanowi ważny punkt na zawodowej mapie edukacyjnej Mazowsza. Wszystko to znalazło swe odzwierciedlenie w wystąpieniach zaproszonych gości, którzy nie szczędzili słów gratulacji, podziękowań oraz życzeń dalszego rozwoju dla mińskiej placówki.

– Na mapie Mińska Mazowieckiego, powiatu, ale i całego Mazowsza zrobiliście coś niesamowitego. Stworzyliście taki poziom kształcenia, kształcenia tego ważnego, ustawicznego, zawodowego, które jest bardzo istotne – mówiła Elżbieta Lanc, która w imieniu marszałka Adama Struzika wręczyła dyrektor Joannie Kowalskiej oraz CKZiU medale Pro Masovia.

– To jest medal, który dedykowany jest osobom i instytucjom, które włożyły szczególny wkład w rozwój całego regionu. To jest szczególne wyróżnienie, które dedykowane jest tym wszystkim, którzy nie tylko poprzez swoją postawę, ale cały szereg działalności spowodowali, że region pięknieje, a pięknieje także poprzez edukację – dodała. Z kolei Mirosław Krusiewicz wręczył dyplomy uznania dla wyróżnionych pracowników szkoły. Podziękowania płynęły także w drugą stronę.

Statuetki przyjaciela CKZiU otrzymali: Zarząd Powiatu Mińskiego, dyrektor mińskiego PUP Grażyna Borowiec, prezes Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Jacek Lipiec oraz przedsiębiorcy: Grzegorz Zadrożny Przedsiębiorstwo Drzewne Zadrożni Sp. jawna, Bogusław Lejman przedsiębiorstwo Lux, Adam, Marcin i Mariusz Kosińscy firma KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. jawna, członek Podlaskiego Koła Pszczelarzy w Siedlcach Radosław Nowak, Beata i Andrzej Cegiełko, właściciele pasieki Cegiełko oraz Krzysztof Laskowski, właściciel firmy Laskowski FPHU. Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na część artystyczną, w trakcie której czas uczestnikom jubileuszu umilił duet skrzypaczki Anny Starowicz oraz gitarzysty i wokalisty Adama Tkaczyka. Nastrojowy występ dwójki artystów z miejsca zaskarbił sobie przychylność publiczności. Jubileuszowe obchody zwieńczył wspólny poczęstunek, podczas którego nie mogło zabraknąć, rzecz jasna, okolicznościowego tortu.

Albert Bakuła

Albert Bakuła

Naprawdę jaki jestem, nie wie nikt. Czasami śmieję się, że dziennikarzem zostałem przez przypadek, choć jak sięgam pamięcią w dziennikarstwo bawiłem się od dziecka. Pisanie już dawno przestało być dla mnie tylko zabawą, a stało się sposobem na życie. Mimo to lubię czasem bawić się słowem co mam nadzieję widać w moich tekstach.
Albert Bakuła

Latest posts by Albert Bakuła (see all)

Albert BakułaAKTUALNOŚCI
Uroczysta atmosfera oraz dobre humory towarzyszyły gościom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, które w miniony piątek 24 listopada obchodziło jubileusz 5-lecia swego istnienia oraz, w nawiązaniu do tradycji czerpanych z Centrum Kształcenia Ustawicznego, 40-lecia tej formy kształcenia. Piątkowe uroczystości zainaugurowała koncelebrowana msza święta, po której uczestnicy jubileuszowych...