Święto Wszystkich Świętych to czas, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich. Tego dnia po raz kolejny na cmentarzach znajdujących się na terenie powiatu mińskiego prowadzone były zbiórki pieniędzy na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków.

Najdłużej, od 2001 roku, kwesta przeprowadzana jest na nekropolii w Mińsku Mazowieckim. Ofiarność osób odwiedzających to miejsce wiecznego spoczynku wielu zasłużonych postaci dla miasta i powiatu mińskiego oraz zaangażowanie działaczy Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego pozwoliła dotychczas odrestaurować dwadzieścia cztery nagrobki. Warto przypomnieć, że w dziele odnawiania pomników i tablic nagrobnych nadsrebrzańskie stowarzyszenie mogło i nadal może liczyć także na wsparcie Miasta Mińsk Mazowiecki, Powiatu Mińskiego, proboszczów mińskomazowieckiej parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz licznego grona przedsiębiorców. Tegoroczna zbiórka środków finansowych prowadzona przez TPMM zaowocowała zebraniem kwoty wynoszącej 9 816,20 złotych. Pieniądze pozyskane od ludzi dobrej woli umożliwią odremontowanie grobów Gustawa Wojewódzkiego i podporucznika 7 Pułku Ułanów Lubelskich Bronisława Junoszy-Piotrowskiego.

W tym roku w rolę kwestarzy wcielili się: Renata Bakuła, Małgorzata Gierdal, Sylwia Idźkowska, Lilla Małgorzata Kłos, Gabriela Kurowska, Anna Kwiatkowska, Ewelina Paczkowska, Małgorzata Przybysz, Barbara Reda, Beata Rokicka, Elżbieta Rozparzyńska, Karolina Starzyńska, Izabela Stolarczyk, Adrianna Wieczorek, Tomasz Adamczak, Wojciech Bednarczyk, Kamil Bodziony, Daniel Dudzik, Kacper Dudzik, Zenon Duszczyk, Mariusz Dzienio, Przemysław Fedorowicz, Daniel Gągol, Robert Gałązka, Jerzy Gryz, Zbigniew Grzesiak, Marcin Jakubowski, Michał Krusiewicz, Zbigniew Kowalczyk, Grzegorz Kulesza, Janusz Kuligowski, Marek Łodyga, Marian Makowski, Piotr Nowicki, Andrzej Plichta, Piotr Stępień, Paweł Szpetnar, Piotr Wojdyga i  Grzegorz Wyszogrodzki. Korzystając z okazji Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego serdecznie dziękuje wszystkim osobom dobrej woli, które przekazały datki na rzecz przedsięwzięcia organizowanego po raz szesnasty przez stowarzyszenie zasłużone dla miasta i powiatu mińskiego.

Środowe święto stanowiło także termin przeprowadzenia cmentarnej zbiórki w ramach Ogólnopolskiej Kwesty na Ekshumację i Identyfikację Żołnierzy Wyklętych. Koordynatorem powiatowej odsłony tego wydarzenia była fundacja „Dziękujemy za Wolność”. Kwestarzom, których wspierała Fundacja Niezłomni udało się pozyskać 7 205, 73 złotych. Grono osób zbierających pieniądze utworzyli w tym roku Aneta Araźna, Katarzyna Gomulska, Wiktoria Pereyma, Weronika Rybińska, Edyta Woźnica, Jakub Gągol, Łukasz Gis, Karol Kowalczyk, Adam Laskowski, Patryk Matwiej, Robert Ślusarczyk i Adam Zawadzki.

Siedmiogodzinną kwestę, której efektem będzie renowacja kolejnych zabytkowych nagrobków zorganizowali również członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej. Czternastu kwestarzom osoby odwiedzające w środę, 1 listopada, nekropolię w Dobrem przekazały kwotę 3 876,72 złotych. Dodajmy, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy TPZD odnowiło dwa dziewiętnastowieczne pomniki nagrobne Ignasia Jaźwińskiego i Leona Jaźwińskiego. Na kwestarskich posterunkach na cmentarzach w Pustelniku i Stanisławowie stawili się również członkowie i sympatycy Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego. Wymierny efekt ich zaangażowania stanowi zebrana kwota 3 698,21 złotych. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy osobom zaangażowanym w działalność STH udało się wyremontować piękny pomnik nagrobny Tekli ze Zgubowskich Budynowicz. Owa pamiątka z przeszłości od 1887 roku znajduje się w Pustelniku.

Tomasz Adamczak
Latest posts by Tomasz Adamczak (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2017/11/kwesta-1024x685.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2017/11/kwesta-300x300.jpgTomasz AdamczakAKTUALNOŚCI
Święto Wszystkich Świętych to czas, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich. Tego dnia po raz kolejny na cmentarzach znajdujących się na terenie powiatu mińskiego prowadzone były zbiórki pieniędzy na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Najdłużej, od 2001 roku, kwesta przeprowadzana jest na nekropolii w Mińsku Mazowieckim. Ofiarność osób odwiedzających to miejsce wiecznego...