tunel

– Mieszkańcy stojąc w korkach, negują nazwę tej ulicy. Mam nadzieję, że po wybudowaniu tunelu wróci ta prawdziwa, właściwa nazwa ulicy Przejazd, a nie Postój – mówił burmistrz Sulejówka Arkadiusz Śliwa podczas spotkania na stadionie miejskim w Sulejówku, gdzie 19 października została podpisana trójstronna umowa w sprawie zaprojektowania tunelu pod ulicą Przejazd. Sygnatariuszami porozumienia były PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Powiat Miński oraz Miasto Sulejówek.

Słowo wstępu do zgromadzonych wygłosił zastępca burmistrza Sulejówka Remigiusz Górniak, który przywitał przybyłych na wydarzenie gości. W ich gronie znaleźli się m.in. posłowie na Sejm RP Teresa Wargocka oraz Krystyna Pawłowicz, członek zarządu PKP PLK ds. Inwestycji Aglomeracji Warszawskiej Agnieszka Safuta, starosta miński Antoni Jan Tarczyński, wicestarosta Krzysztof Płochocki, burmistrz Sulejówka Arkadiusz Śliwa, wójt Stanisławowa Adam Sulewski, prezes LGD Ziemi Mińskiej Piotr Rawski, dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej dr inż. Marek Szudrowicz, radni powiatowi, radni miasta, przedstawiciele placówek oświatowych oraz lokalne media.

W ciągu najbliższych lat PKP planują budowę na terenie kraju 5 bezkolizyjnych przejazdów kolejowych, z czego aż dwa mają się znaleźć na terenie Sulejówka. Do tunelu na ulicy Piłsudskiego, w sprawie którego umowę podpisano rok wcześniej, a który obecnie jest w zaawansowanej fazie projektowej, za sprawą podpisania kolejnej umowy na powstanie projektu budowlanego dołączył tunel na ulicy Przejazd. Jak się okazuje, miejsce podpisania dokumentu wybrano nieprzypadkowo.

– Znajdujemy się w pięknej scenerii. Jak uruchomimy wyobraźnię, to już z tego miejsca widoczny jest wylot tego tunelu, dlatego to miejsce wybraliśmy – przyznał burmistrz Sulejówka Arkadiusz Śliwa, który w swym wystąpieniu podziękował osobom zaangażowanym w realizację inwestycji. Obok oficjalnego podpisania dokumentu nie zabrakło również okolicznościowych przemówień.

– Bardzo się cieszę, bo po raz pierwszy biorę udział w takiej uroczystości, w której właściwie ogniskują się wspólne działania samorządu lokalnego, a zwłaszcza pana burmistrza Śliwy, który naprawdę nie powiem, jest moim ulubionym burmistrzem w całym okręgu albo i w Polsce w ogóle – mówiła posłanka Krystyna Pawłowicz.

Podkreślała operatywność włodarza Sulejówka oraz swoje poparcie dla inicjatywy. Agnieszka Safuta z PKP PLK podkreślała z kolei wagę, jaką do bezpieczeństwa przykłada reprezentowana przez nią spółka.

– Taka właśnie inwestycja poprawi to bezpieczeństwo niewątpliwie, usprawni ruch komunikacyjny w tym miejscu. To jest to, na czym nam jako zarządcy infrastruktury kolejowej bardzo zależy – przyznała Safuta.

– Na terenie powiatu mamy co najmniej jeszcze dwa takie miejsca: Mińsk Mazowiecki oraz Mrozy – mówił starosta miński Antoni Jan Tarczyński. Starosta w swym wystąpieniu przypomniał, że Sulejówek nie jest jedynym miastem mińskiego powiatu, które boryka się z komunikacyjnymi problemami przejazdu przez tory. Tarczyński podziękował także wszystkim zaangażowanym w podpisanie zawartego porozumienia oraz życzył, by tunel szczęśliwie został oddany do użytkowania.

Głos zabrała także obecna na spotkaniu poseł Teresa Wargocka.

– Dobra zmiana polega przede wszystkim na tym, żeby tak planować i realizować rozwój naszego kraju, aby ten rozwój służył ludziom. Przede wszystkim najważniejsze jest zaspokajanie społecznych potrzeb. Najważniejsze jest to, aby obywatele czuli, że państwo o nich dba, że to w interesie obywateli podejmowane są wszystkie decyzje – mówiła Wargocka.

Podkreśliła także rolę samorządu terytorialnego. – Sulejówek zasługuje na dobrą zmianę. Państwo jako mieszkańcy tego miasta pamiętacie, że były lata, w których chciano zapomnieć o tym mieście z powodów historycznych. Bo tutaj mieszkali wielcy Polacy, tutaj prowadzili działalność i tutaj biło serce Polski, Polski niepodległej – dodała posłanka. Czwartkowe podpisanie umowy stanowiło pierwszy etap na drodze do realizacji inwestycji. Kolejnym będzie wybór wykonawcy projektu oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych.

Albert Bakuła

Albert Bakuła

Naprawdę jaki jestem, nie wie nikt. Czasami śmieję się, że dziennikarzem zostałem przez przypadek, choć jak sięgam pamięcią w dziennikarstwo bawiłem się od dziecka. Pisanie już dawno przestało być dla mnie tylko zabawą, a stało się sposobem na życie. Mimo to lubię czasem bawić się słowem co mam nadzieję widać w moich tekstach.
Albert Bakuła

Latest posts by Albert Bakuła (see all)

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2017/11/umowa-sulejowek-1024x768.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2017/11/umowa-sulejowek-e1509718681116-300x300.jpgAlbert BakułaAKTUALNOŚCI
- Mieszkańcy stojąc w korkach, negują nazwę tej ulicy. Mam nadzieję, że po wybudowaniu tunelu wróci ta prawdziwa, właściwa nazwa ulicy Przejazd, a nie Postój - mówił burmistrz Sulejówka Arkadiusz Śliwa podczas spotkania na stadionie miejskim w Sulejówku, gdzie 19 października została podpisana trójstronna umowa w sprawie zaprojektowania tunelu...