W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

Jak informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).
Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu. Na szczęście nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne.

Kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze, osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych powinny unikać wychodzenia na zewnątrz.

Sezon smogowy dopiero się zaczyna dlatego przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania śmieci w domach.

Paweł
zapraszam
Latest posts by Paweł (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2017/10/smog-1024x683.pnghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2017/10/smog-300x300.pngPawełAKTUALNOŚCIBEZPIECZEŃSTWOpowietrze,smog,zdrowie
W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia Jak informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - główną przyczyną podwyższonych...