sulejówek

Remonty, finanse oraz odwodnienie miejskich ulic stanowiły główne tematy, jakimi zajęto się 28 września podczas obrad XLIV sesji Rady Miasta Sulejówek.

Czwartkową sesję zainaugurowały pytania mieszkańców, w której to części zarówno władze miasta, jak i radni musieli się zmierzyć z głosem grupy mieszkańców ulicy Batorego i sąsiednich, wyrażających swe niezadowolenie z powodu panujących w tym rejonie miasta podtopień. Cierpliwość mieszkańców jak widać się skończyła, bowiem skierowali oni do UM pismo w tej sprawie, pod którym swe podpisy złożyło kilkadziesiąt osób. Grupę podczas czwartkowej sesji reprezentowała Ewa Janas, która opowiedziała o wodnych problemach, z jakimi muszą borykać się mieszkańcy. Zastępca burmistrza Remigiusz Górniak nie miał jednak optymistycznych wieści.

– Dopóki nie powstanie ulica Batorego, w której projektujemy odwodnienie, które następnie zostanie przyłączone do ulicy Żeromskiego i dalej ten system odwodnienia południowej części miasta, który teraz budujemy, do tego momentu nie ma możliwości, żeby rozpocząć jakiekolwiek prace inwestycyjne, odwodnieniowe na tych ulicach, że tak powiem wylotowych, mniejszych – przyznał.

Stwierdził, że najpierw musi być wybudowany kolektor odwodnieniowy w ulicy Batorego, a dopiero potem w miarę dostępnych środków i przyzwolenia radnych prowadzone odwodnienie reszty ulic. – W tej chwili podjęliśmy decyzję po państwa piśmie, żeby zlecić ekspertyzę inżynieryjną, która określi, w jaki sposób to odwodnienie po wybudowaniu ulicy Batorego powinno być wykonane, czy to powinny być kolektory umieszczone, takie w pełni zakryte w ulicy, czy być może wystarczą jakieś rowy, przynajmniej tymczasowo odkryte – dodał. To jednak mieszkańcom nie wystarczyło.

– Ciągle słyszymy: być może, za jakiś czas, cały czas w takim trybie warunkowym. Natomiast my jako mieszkańcy, te kilkadziesiąt osób, które podpisało się pod tym pismem, chcielibyśmy od państwa usłyszeć konkret, kiedy dokładnie, żeby to był jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy i żeby były etapy – mówiła rozgoryczona Janas, sugerując, że może w ramach akcji protestacyjnej mieszkańcy powinni przenieść się z płaceniem podatków do Warszawy. Przewodniczący rady Daniel Dąbrowski starał się uspokoić atmosferę, przypominając procedurę, jaka towarzyszy powstaniu miejskiego budżetu.

W końcu głos zabrał też włodarz Sulejówka Arkadiusz Śliwa. – Problem odwodnienia dotyczy nie tylko tego rejonu miasta, w dużej części miasta mamy sytuację z podtopieniami. Od 2011 roku wykonaliśmy bardzo dużo prac odwodnieniowych w różnych częściach miasta i cały czas te prace trwają. To są konkrety. Jeśli chodzi o państwa rejon, to w państwa rejonie wykonaliśmy kanalizację sanitarną w ostatnich latach, która była priorytetem – mówił Śliwa. O poprawę stanu ulicy wnioskowała też kolejna z przemawiających mieszkanek Lidia Zamecka, reprezentująca mieszkańców ulicy Lipowej. W tym przypadku jednak upoważniona przez sąsiadów Zamecka zadeklarowała partycypację mieszkańców w potencjalnych kosztach, tak, by modernizacja ulicy mogła ruszyć do przodu. Do uchwalenia przyszłorocznego budżetu pozostało jeszcze trochę czasu, ale wiele wskazuje na to, że radni będą mieli nad czym debatować.

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2017/10/sesja-sulejowek-e1507640403736-1024x485.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2017/10/sesja-sulejowek-e1507640403736-300x300.jpgAlbert BakułaAKTUALNOŚCI
Remonty, finanse oraz odwodnienie miejskich ulic stanowiły główne tematy, jakimi zajęto się 28 września podczas obrad XLIV sesji Rady Miasta Sulejówek. Czwartkową sesję zainaugurowały pytania mieszkańców, w której to części zarówno władze miasta, jak i radni musieli się zmierzyć z głosem grupy mieszkańców ulicy Batorego i sąsiednich, wyrażających swe niezadowolenie...