Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, finansowanie działalności organizacji pozarządowych oraz wpływ większych miast na ich mniejszych sąsiadów – na te i inne tematy dyskutowano podczas „Debaty: Politycy o naszych sprawach”, jaka miała miejsce 23 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku. Organizatorami wydarzenia z udziałem polityków największych polskich obozów politycznych było Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek oraz Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej.

Sobotnia debata w Sulejówku zgromadziła ponad setkę osób, które przybyły zainteresowane tym, co w ważnych społecznie kwestiach mają im do powiedzenia reprezentanci największych polskich ugrupowań politycznych. Do publicznej dysputy organizatorzy debaty zaprosili m.in. poseł na Sejm RP Teresę Wargocką z KWW Prawo i Sprawiedliwość, posła na Sejm RP Marcina Święcickiego z KWW Platforma Obywatelska, wójta gminy Stanisławów Adama Sulewskiego z KWW Kukiz’15, Dorotę Olko z KWW Partii Razem, Andrzeja Rozenka z KKW Zjednoczona Lewica czy Pawła Wyrzykowskiego z KWW KORWiN. Wielkimi nieobecnymi sobotniej debaty okazali się posłowie na Sejm RP Marek Sawicki z KWW Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Kamila Gasiuk-Pihowicz z KWW Nowoczesna Ryszarda Petru, choć tej ostatniej udało się przysłać zastępstwo w osobie Mariusza Chrapińskiego.

Zaproszeni goście musieli zmierzyć się z trzema przygotowanymi dla nich pytaniami. Pierwsze dotyczyło wyjścia z Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz jego następstw, a także potencjalnego polexitu. Drugie zasadności dofinansowania przez państwo działalności organizacji pozarządowych, natomiast trzecie – korzyści i wad płynących dla małych gmin z sąsiedztwa wielkich aglomeracji. Debatę poprowadził Adrian Kowarzyk, który na wstępie zapoznał uczestników z jej zasadami. Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej każdy z zaproszonych gości miał dwie minuty na zaprezentowanie swego punktu widzenia na dane pytanie. W ramach jednego pytania każdy z polityków miał też prawo zgłoszenia jednej 1-minutowej kontry do wypowiedzi jednego, dowolnego uczestnika debaty oraz 1-minutowej obrony swej tezy wobec kontry politycznego oponenta.

W drugiej części politycy mieli odpowiadać na pytania z sali. Nim przystąpiono do pierwszych, pytań głos zabrał jeszcze burmistrz Sulejówka Arkadiusz Śliwa, który powitał obecnych, nawiązując w swym wystąpieniu do osoby marszałka Józefa Piłsudskiego i przedwojennej, politycznej roli Sulejówka. – Mam nadzieję, że ta debata wpisuje się też w te konwencje debat, dyskusji politycznych w Sulejówku ważnych osób na ważne tematy i z ważnymi skutkami – mówił, życząc debatującym dużo merytoryki. Szybko okazało się, że obok „merytoryki” emocji też nie zabrakło. – Jesteśmy przekonani, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej – mówiła w imieniu Partii Razem Dorota Olko, zaznaczając, że od czasu powstania UE żadne z państw członkowskich nie wystąpiło zbrojnie przeciw sobie. Jednocześnie Olko przyznała, że Unia jest projektem niepełnym i wymaga głębokich reform, choćby w systemie podatkowym. – W jaki sposób kraje tak różne od siebie, na różnym stopniu rozwoju będą w stanie sprostać jednemu systemowi podatkowemu, jednolitym świadczeniom socjalnym? – ripostował z kolei Paweł Wyrzykowski z KORWiN. Andrzej Rozenek z Sojuszu Lewicy Demokratycznej zwrócił uwagę na wsparcie dla rolnictwa i jego rozwój. – To ma wpływ na nas wszystkich, dlatego że poprzez subwencjonowanie rolnictwa, subwencjonowana jest tak naprawdę żywność w Europie i ta żywność jest dzięki temu tania – przekonywał. Wójt Stanisławowa Adam Sulewski do unijnej pomocy odnosił się bardziej sceptycznie, stwierdzając, że polskie rolnictwo nie jest należycie doceniane i dostaje jedne z najmniejszych dopłat. W sprawie ewentualnego polexitu, że nie ma on sensu, a wobec narastających problemów Unia wkrótce sama się rozpadnie. Poseł Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej przekonywał o opłacalności bycia w UE, która w jego opinii stanowi potężną dźwignię, by odciągnąć Ukrainę od strefy wpływów Kremla.

– Prawo i Sprawiedliwość jest partią proeuropejską. Zdecydowanie chcemy być w Unii, chcemy wpływać na jej kształt, chcemy nie doprowadzić do tego, aby jakikolwiek inny kraj z Unii Europejskiej wystąpił, ponieważ Wielka Brytania występując z Unii Europejskiej, w zasadzie podejmowała te postulaty, o których mówi rząd Prawa i Sprawiedliwości: nadregulacje prawne, zbyt daleka ingerencja w prawo wewnętrzne, niemożliwość wetowania niekorzystnych ustaw czy wreszcie obowiązek przyjęcia waluty euro dla wszystkich członków – mówiła z kolei posłanka Teresa Wargocka z PiS, negatywnie oceniająca Traktat Lizboński. Jedno z bardziej radykalnych stanowisk zaprezentował z kolei Paweł Wyrzykowski z KORWiN, przedstawiając polityczną orientację swego ugrupowania. – Partia KORWiN jest proeuropejska, ale nie jest prounijna, bo wartości unijne są antyeuropejskie, one zaprzeczają temu, na czym ta nasza cywilizacja zachodnia została zbudowana – mówił argumentując, że kraje członkowskie kierują się odmiennymi interesami, a Polska ma znaleźć sojuszników i w bloku opuścić unijne struktury. – Jeśli ktoś dzisiaj mówi o polexicie, to jest szaleńcem, to w ogóle nie ma sensu – perorował z kolei Mariusz Chrapiński z Nowoczesnej, przyznając przy tym, że Unię należy zmieniać i przestawić na mniej socjalny tryb. Drugie z pytań dotyczące finansowania NGOS-ów, także napotkało różne rozwiązania. – Przez 8 lat mojej dotychczasowej działalności społeczno-politycznej zauważyłem jedną podstawową zasadę. Jeżeli chcesz kogoś kontrolować, uzależnij go od swoich pieniędzy – mówił Wyrzykowski. W swej wypowiedzi wskazywał na korzyści uniezależnienia od państwowych dotacji, za przykład podając Stowarzyszenie Koliber, w którym działa. Pozostali uczestnicy debaty opowiadali się za pozostawieniem dofinansowań dla organizacji pozarządowych, a reprezentujący Kukiz’15 wójt Adam Sulewski zasugerował nawet, że przyznawanych środków jest zdecydowanie za mało. Z kolei Andrzej Rozenek poruszył kwestię zmian w finansowaniu OSP. Przy pytaniu z zakresu aglomeracji także nie brakowało zróżnicowanych wypowiedzi. Mariusz Chrapiński z Nowoczesnej zapewniał, że jego ugrupowanie nie chce, by duże ośrodki wsysały mniejsze, za modelowy przykład tworzenia aglomeracji podając Mediolan. Dorota Olko podkreślała, że potrzebna jest współpraca mniejszych gmin z większymi miejscowościami oraz to, że rozwiązaniem nie jest włączanie mniejszych miejscowości na siłę w aglomerację, lecz liczenie się z głosem mieszkańców.

Wśród kolejnych wypowiedzi nie brakowało politycznych odniesień, których adresatką padała z reguły reprezentująca partię rządzącą Teresa Wargocka. Jak łatwo się domyślić, najwięcej emocji wzbudziły jednak pytania ze strony przybyłej na spotkanie publiczności. Teresę Wargocką pytano m.in. o koszty reformy edukacji i zwolnienia nauczycieli, z których grona już kilka tysięcy straciło pracę. – Czy to błędy w szacunkach, czy strategia propagandy? – pytał radny mińskiego powiatu Witold Kikolski. – Błędy w szacunkach – ucięła krótko temat Wargocka. Przy kolejnym z pytań o uproszczenie procedury posiadania broni, z jaką wyszedł Ruch Kukiz’15 posłanka PiS przyznała, że nie może się wypowiadać w imieniu partii, ale sama jest zwolenniczką szerszego dostępu do posiadania broni. Inni członkowie debaty także znaleźli się w ogniu pytań z sali. Posła Marcina Święcickiego pytano o wiarę w uczciwość Hanny Gronkiewicz-Waltz czy wiedzę o działaniach Donalda Tuska w sprawie Nordstream 2 i przeciwdziałanie blokowaniu sprzedaży polskich ciągników Ursus w Niemczech. – Ja nie wiem, co Tusk robi w tej sprawie. Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej nie może reprezentować, lobbować swojego państwa,  to nie jest jakby ta funkcja – mówił Święcicki, choć przyznał, że byłoby lepiej, gdyby Unia Europejska miała w tej sprawie więcej kompetencji. Mariusza Chrapińskiego z Nowoczesnej zapytano, dlaczego ukarano posła Zbigniewa Gryglasa za noszenie opaski NSZ. – Konotacje, jakie niesie ta nazwa i nasze wartości, jakie przekazujemy jako Nowoczesna zupełnie nie współgrają z tym, co pan Zbigniew Gryglas przekazał. Pan Zbigniew Gryglas jest członkiem naszej partii, jest posłem na Sejm Nowoczesnej, tak pozostanie, jednak nie możemy się godzić na pewne promowanie pewnych organizacji, które się nie wpisują w nasze wartości – stwierdził Chrapiński.

Nie brakowało i bardziej emocjonujących wypowiedzi i oskarżeń o handlowanie wartościami narodu polskiego. Chrapiński ripostował, odnosząc się do szacunku dla różnych punktów widzenia i wizji świata. Ostatnie z zadanych pytań skierowane zostały do Doroty Olko z Partii Razem. Chodziło m.in. o minimalny dochód gwarantowany czy likwidację podatku PIT. Olko przyznała, że według założeń minimalny dochód gwarantowany zapewnić miałyby firmy notowane na europejskiej giełdzie, które odprowadzałyby dwa procent do wspólnej puli. Likwidację podatku PIT uznała z kolei za kuriozalny pomysł, argumentując, że to z podatków finansowane jest wiele publicznych usług. Debatę zakończyło wspólne zdjęcie oraz słodki poczęstunek w szkolnej kawiarence, na który zaproszono zarówno gości, jak i przybyłą publiczność.

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2017/09/debata-1024x768.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2017/09/debata-300x300.jpgAlbert BakułaAKTUALNOŚCI
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, finansowanie działalności organizacji pozarządowych oraz wpływ większych miast na ich mniejszych sąsiadów - na te i inne tematy dyskutowano podczas „Debaty: Politycy o naszych sprawach”, jaka miała miejsce 23 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku. Organizatorami wydarzenia z udziałem...