jubilatka z zamienia

W przededniu uroczystości 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, społeczność Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu miała swe własne, podwójne powody do świętowania. Jubilatka z Zamienia obchodziła 100-lecie istnienia placówki, a zarazem 10-lecie nadania jej sztandaru.

– Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły nauczyciele i wychowawcy, wsparciem rodzice, a dumą absolwenci – mówiła dyrektor Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu, którego społeczność w ubiegły czwartek, 10 listopada świętowała uroczystość 100-lecia szkoły oraz 10-lecia nadania jej sztandaru.

Obchody zainaugurowała koncelebrowana msza święta i odsłonięcie pamiątkowej tablicy, następnie zaś uczestnicy przenieśli się do szkolnej sali gimnastycznej, gdzie czekała na nich uroczysta akademia. Patron szkoły zobowiązuje, nie zabrakło więc licznych akcentów patriotycznych. Tuż po przekroczeniu murów szkoły każdego z gości dekorowano biało-czerwonym kotylionem.

Na wstępie prowadzący uroczystość przywitali przybyłych gości, w gronie których znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Czesław Mroczek, asystent wiceminister Edukacji Narodowej Teresy Wargockiej Kamil Wichrowski, starosta miński Antoni Jan Tarczyński, dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie Mirosław Krusiewicz, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a zarazem zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego Przemysław Ogonowski.  Przybyli gospodarze gminy: wójt gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski, zastępca wójta Radosław Legat, sekretarz gminy Jolanta Damasiewicz, przewodnicząca rady gminy Jolanta Bąk. Obecni byli również: prezes oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim Stanisław Mejszutowicz, prezes mińskiego Związku Zawodowego „Solidarność” Grzegorz Padzik, prezes Związku Kombatantów i Inwalidów Wojennych Józef Jedynak, I zastępca komendanta policji w Mińsku Mazowieckim, a zarazem wieloletni przewodniczący szkolnej rady rodziców nadkom. Zbigniew Pucelak, a także radni, sołtysi, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, rodzice oraz absolwenci i przyjaciele szkoły.

– Nasza szkoła przez te lata wytworzyła bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń. Pokoleń nauczycieli, pracowników, uczniów i absolwentów. Z perspektywy mijających lat nasza działalność dydaktyczno-wychowawcza została uwieńczona licznymi sukcesami. Niejednokrotnie są to sukcesy ktoś powiedziałby małe, bo dotyczą jednostek. Są to sukcesy w konkursach, różnych zawodach, ale sukcesy, którymi się cieszymy w codziennym życiu szkoły. O dobrej pracy naszej placówki świadczą też wyniki egzaminów zewnętrznych i niemal stuprocentowa zdawalność. Wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają jej mury, niejednokrotnie napawali nas dumą. Dzisiaj są największym prezentem naszej jubilatki – mówiła dyrektor Ewa Szaniawska.

W trakcie swego wystąpienia dyrektor Szaniawska poprosiła o uczczenie chwilą ciszy zmarłych przedstawicieli szkolnej społeczności. Podziękowała także emerytowanym nauczycielom, swym pracownikom, rodzicom oraz dobroczyńcom szkoły. Głos zabrali także zaproszeni goście.

– Czym jest szkoła i dorobek szkoły? Jest sukcesem absolwentów. Przez te sto lat tutaj, w Zamieniu, przez szkołę, która miała różną strukturę, przewinęło się zapewne więcej niż tysiąc, niż dwa tysiące absolwentów. Ludzi, którzy tutaj byli kształtowani, tutaj zdobywali podstawową wiedzę, tak jak jest w hymnie szkoły uzyskiwali przepustkę w świat. Nie wszyscy zrobili jakieś wielkie kariery publiczne, ale i tak szkoła pomogła im kształtować osobowość. Pomogła im wejść w życie i to życie dobrze przeżyć. Dorobek szkoły to jest sukces życiowy absolwentów – mówił poseł Czesław Mroczek.

Do absolwentów odniósł się także starosta Tarczyński. – Jest się czym cieszyć i chwalić, tak jak całym, proszę państwa, wiekiem, w którym funkcjonuje szkoła tutaj, w Zamieniu, bo to czas znakomicie wykorzystany. To czas, w którym kolejne pokolenia absolwentów zdobywały tutaj wiedzę, wychowanie i ruszały w świat, ruszały w życie dorosłe – mówił. Mirosław Krusiewicz opowiadał o zdobytym podczas pracy w Zamieniu dyrektorskim doświadczeniu, zaś wójt Piechoski przekonywał, że szkoła ma kształtować w uczniach ducha pamięci. Goście gratulowali jubilatce doczekania tak zacnego wieku, życząc okazji do świętowania dalszych jubileuszy. Odczytano także okolicznościowe listy od wiceminister Edukacji Narodowej Teresy Wargockiej oraz mazowieckiego kuratora oświaty Aurelii Michałowskiej.

Prezes mińskiego ZKiIW Józef Jedynak dokonał odznaczenia sztandaru szkoły za zasługi na rzecz utrwalania pamięci o orężu polskim. Podczas obchodów nie zabrakło również części artystycznej, podczas której przedstawiono historię szkoły na tle ważnych wydarzeń w kraju i za granicą, szczególnie przez pryzmat zapisanych wspomnień jej wieloletniego dyrektora Władysława Wójcika.

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na konkurs wiedzy „Kocham Cię Szkoło!”, w którym zmierzyły się dwie drużyny z udziałem lokalnych samorządowców. Sam konkurs zakończył się niespodziewanym remisem. Jubileuszowe obchody zwieńczył poczęstunek, na którym nie zabrakło okolicznościowego tortu oraz wspólna zabawa, która trwała jeszcze przez wiele godzin.

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/11/zamienie-1024x768.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/11/zamienie-300x300.jpgAlbert BakułaAKTUALNOŚCI
W przededniu uroczystości 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, społeczność Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu miała swe własne, podwójne powody do świętowania. Jubilatka z Zamienia obchodziła 100-lecie istnienia placówki, a zarazem 10-lecie nadania jej sztandaru. - Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły...