Andrzej Duda 1

Budowa kompleksu muzealnego poświęconego osobie marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wreszcie wychodzi na prostą. Po latach piętrzących się trudności i przesuwanych terminów prac nad powstaniem obiektu, rozbłysła iskierka nadziei na jego terminowe ukończenie. Iskierkę tę stanowiła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i podpisania aktu erekcyjnego pod powstający kompleks muzealny.

– Ten nasz wielki bohater narodowy, opoka Rzeczypospolitej, nie doczekał się jeszcze w naszym kraju do tej pory swojego wielkiego muzeum. Jest wiele pomników marszałka, ale nie ma tego miejsca, gdzie młodzi mogą przyjść i rzeczywiście kompleksowo zapoznać się z jego historią, z tym, kim był – mówił 9 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kompleksu muzealno-edukacyjnego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Powstający obiekt ma stać się właśnie tym brakującym miejscem na mapie polskiego muzealnictwa.

W zaplanowanych na 9 listopada uroczystościach wziął udział szereg zaproszonych gości. Najważniejszym był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda Towarzyszyli mu marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Wśród zaproszonych na uroczystość gości nie zabrakło także reprezentujących mińską ziemię parlamentarzystów, w tym sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresy Wargockiej. Na wstępie głos zabrał dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a zarazem wnuk marszałka Krzysztof Jaraczewski, który przybliżył ideę powstającego w sąsiedztwie Milusina obiektu, który ma stawiać na atrakcyjność, ale i rzetelność przekazu.

– Będzie to muzeum nowoczesne, ale schowane w lesie. Będzie dla relaksu i dla edukacji. Będzie miało dwa serca, jedno bijące z zabytkowego dworku z przywróconym przedwojennym wnętrzem, a drugie serce bijące z wystawy stałej. Wystawy nowoczesnej, atrakcyjnej i dostępnej dla każdego. Tu będzie przedstawiona nasza historia, droga do niepodległości, budowa i przetrwanie państwa polskiego przez pryzmat życia Józefa Piłsudskiego, przez przykłady i przez przestrogi. Jego myśl polityczna, jego czyny, jego sukcesy i jego porażki – mówił dyrektor Jaraczewski.

Głos zabrali także zaproszeni goście. Jako pierwszy uczynił to Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W swym wystąpieniu podkreślił on olbrzymią rolę, jaką postać Marszałka Józefa Piłsudskiego odegrała w dziejach odradzającej się ojczyzny, stawiając go obok św. Jana Pawła II jako jednego z dwóch największych Polaków XX wieku. – Ta legenda o Komendancie, Marszałku, Naczelniku Państwa Józefie Piłsudskim trwała i trwa. Ta legenda trwała jeszcze za jego życia w niezwykłej miłości, jaką darzyli go przede wszystkim jego żołnierze. Powiedziałbym wręcz miłości ślepej, tak bardzo go uwielbiali. Dlaczego? Dlatego, że był zwykły i niezwykły zarazem. Dlatego, że był bohaterski jak lew, ale zarazem był lisem, bo tylko człowiek o tak niezwykłej osobowości mógł zrealizować tak niezwykłe, nieprawdopodobne w ogóle jak na tamte czasy dzieło – podkreślał prezydent Duda. W swym wystąpieniu prezydent podziękował także instytucjom zaangażowanym w powstanie muzealnego dzieła.

– Ogromnie dziękuję Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, Ministerstwu Kultury na czele z panem premierem Glińskim, dziękuję ogromnie władzom Sulejówka, dziękuję także panu staroście, który dziś podpisał decyzję, że to muzeum będzie mogło tutaj powstać, że będzie mogło zostać otwarte na 100-lecie niepodległości, że młodzi będą mogli tutaj przyjechać, poznać historię Marszałka, który był z jednej strony niezwykły i niepowtarzalny, a z drugiej strony zwykły i ludzki – miał swoje życie, miał swoje córki, miał kobiety swojego życia. Niech młodzi to wszystko zobaczą, niech to muzeum będzie dla nich wielkim natchnieniem, że trzeba mieć serce, ale trzeba mieć i twardą rękę, aby dobrze prowadzić sprawy Rzeczypospolitej, bo inaczej się nie da. I że dobro naszej ojczyzny stoi zdecydowanie ponad dobrem wszystkich innych i to ono musi być dla nas zawsze najważniejsze: Bóg, honor i ojczyzna, a dopiero potem sojusze i sąsiedzi – podsumował swe wystąpienie. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Podkreślił znaczącą rolę Milusina jako miejsca, gdzie Józef Piłsudski nie tylko mieszkał, ale też ze względu na jego więzi z legionistami, od których otrzymał miejscowy dworek czy pracę.

– Tutaj powstały jego najważniejsze dzieła, tutaj przyjmował polityków, przyjmował przedstawicieli wszystkich warstw społecznych ówczesnej Rzeczypospolitej i stąd wyruszył w 1926 roku, by odnowić Polskę – podkreślał Kuchciński. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński w swym wystąpieniu zapewnił z kolei o sprawnej realizacji muzealnej inwestycji, której otwarcie planowane jest na listopad 2018 roku. – Okazuje się, że potrzebujemy Piłsudskiego, potrzebujemy postaci, które tworzyły polską wspólnotę, tę niepodległą wspólnotę, sto lat temu niespełna. Potrzebujemy także innych współtwórców polskiej niepodległości: Dmowskiego, Daszyńskiego, Paderewskiego, Korfantego. O nich wszystkich pamiętamy, oni wszyscy są dla nas ważni, bo ważna jest pamięć, która tworzy wartości, która tworzy tożsamość polskiej wspólnoty – mówił prof. Gliński.

Wicepremier zaznaczył przy tym, że powstający w Sulejówku kompleks muzealno-edukacyjny wpisuje się w wieloletni program rządowy „Niepodległa 2018”. Jako ostatni głos zabrał prezes Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego Jacek Rusiecki, który przyznał, że powstające muzeum ma uosabiać polski sukces. – Jeśli sobie uświadomimy, że w sierpniu 1914 roku garstka 140 legionistów Piłsudskiego wyruszyła w świat, żeby odzyskać niepodległość, to nie chce się w to wierzyć, ale oni rzeczywiście tego dokonali. Dołączali do nich następni i odnieśli sukces – mówił, zwracając się do obecnych. W dalszej części uroczystości nastąpiło podpisanie aktu erekcyjnego, pod którym swe podpisy złożyli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, prezes Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego Jacek Rusiecki, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego Krzysztof Jaraczewski, burmistrz Sulejówka Arkadiusz Śliwa oraz prezes odpowiedzialnej aktualnie za budowę muzeum grupy PORR Karl-Heinz Strauss.

Uroczystości zwieńczył wspólny poczęstunek, podczas którego toasty za pomyślność budowy wznieśli burmistrz Sulejówka Arkadiusz Śliwa oraz prezes grupy PORR Karl-Heinz Strauss. Epilogiem środowych uroczystości związanych z wmurowaniem kamienia węgielnego pod powstającą budowę była piątkowa niepodległościówka z licznymi atrakcjami oraz koncertem gwiazd. W skład powstającego muzealnego kompleksu wejdzie część historyczna (pierwszy dom Piłsudskich, tzw. drewniak, dworek Milusin, Willa Bzów i tereny zielone) oraz nowoczesny budynek muzealno-edukacyjny o powierzchni blisko 5 tys. m kw. z umiejscowioną pod ziemią narracyjną wystawą stałą. Obok niej w części podziemnej znajdzie się też strefa edukacyjna, magazyn zbiorów oraz pomieszczenia techniczne. Otwarcie muzeum planowane jest na listopad 2018 roku, w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Andrzej Duda 2

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/11/pilsudski2-1024x718.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/11/pilsudski2-300x300.jpgAlbert BakułaAKTUALNOŚCIAndrzej Duda,Marek Kuchciński,Piotr Gliński,prezydent,Sulejówek
Budowa kompleksu muzealnego poświęconego osobie marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wreszcie wychodzi na prostą. Po latach piętrzących się trudności i przesuwanych terminów prac nad powstaniem obiektu, rozbłysła iskierka nadziei na jego terminowe ukończenie. Iskierkę tę stanowiła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i podpisania aktu erekcyjnego pod powstający kompleks muzealny. -...