kwiecinski1

O tym, w jakim kierunku będzie zmierzać polska gospodarka, można było posłuchać podczas spotkań z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzym Kwiecińskim, który gościł 12 września w powiecie mińskim w ramach cyklu rządowych konsultacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Na trasie ministerialnej podróży znalazły się Sulejówek oraz Mińsk Mazowiecki.

Powodem, dla którego sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, członek Rady Ministrów a zarazem pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Jerzy Kwieciński gościł na terenie mińskiego powiatu, był cykl rządowych konsultacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – rządowego programu przygotowanego pod kierunkiem wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Jako pierwszy wiceminister Kwieciński odwiedził Sulejówek, gdzie w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego spotkał się z licznym gronem zainteresowanych konsultacjami osób. Wśród przybyłych na spotkanie gości znaleźli się m.in. wicemarszałek województwa Elżbieta Lanc, wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk, burmistrz Sulejówka Arkadiusz Śliwa, wiceprezes PKP PLK SA Zbigniew Szafrański, wiceprzewodniczący rady nadzorczej NFOŚiGW Marek Ryszka oraz samorządowcy z terenów powiatu mińskiego, otwockiego oraz wołomińskiego. W trakcie spotkania wiceminister Kwieciński, któremu towarzyszył doradca w Ministerstwie Rozwoju Grzegorz Mickiewicz, przedstawił główne założenia proponowanej strategii, na której miałyby skorzystać wszystkie grupy społeczne. Jej głównymi celami ma być m.in. zwiększenie dochodu rozporządzalnego brutto gospodarstw domowych na jednego mieszkańca oraz zmniejszenie odsetka osób zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Wiceminister Kwieciński przekonywał, że Polska powinna zakończyć wydawanie środków unijnych i zacząć je inwestować. Podkreślał, że polska gospodarka potrzebuje odbudowy krajowego przemysłu oraz zwracał uwagę na znaczenie innowacyjności w sukcesie polskich firm. W odniesieniu do Sulejówka wskazał z kolei na jego zielone walory, sugerując, że miasto mogłoby postawić na oferowanie wysoko wyspecjalizowanych usług medycznych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Warszawy i okolic.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju pozytywnie odniósł się także do prezentacji „Stacji Polska” – innowacyjnego projektu parku tematycznego, poświęconego Polsce i jej walorom, jaki miałby powstać na terenie sulejóweckiego parku Glinianki. Następnie ministerialny orszak udał się do Mińska Mazowieckiego, gdzie miało miejsce kolejne spotkanie organizowane przez powiat miński wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy, tym razem w sali konferencyjnej Klubu Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Poprowadził je wicestarosta Krzysztof Płochocki, a wśród przybyłych znaleźli się wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, poseł na Sejm RP Daniel Milewski, przedstawiciele biur poselskich wiceminister MEN Teresy Wargockiej oraz poseł Krystyny Pawłowicz, samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele służb mundurowych i organizacji pozarządowych z terenu powiatów: mińskiego, garwolińskiego, węgrowskiego, otwockiego, wyszkowskiego i sokołowskiego. – Uważamy, że w tej chwili jesteśmy na takim poziomie rozwoju, że powinniśmy silniej stać na naszych polskich nogach, na naszym polskim kapitale – mówił wiceminister Kwieciński, prezentując rządową strategię kolejnemu gronu słuchaczy.

Podobnie jak w Sulejówku, tak i w Mińsku Mazowieckim nie brakowało pytań odnośnie proponowanej strategii i rozwoju poszczególnych powiatów. Wicestarosta Płochocki apelował o pilną budowę autostrady A2 w kierunku Warszawy, pytał także o możliwości uproszczenia procedur związanych z wypełnianiem różnorakich wniosków do urzędów. – W tej chwili mamy propozycję, która jest dyskutowana na poziomie rządu, żeby również korespondencja e-mailowa była traktowana jak dokumentacja tak samo ważna, jak dokumentacja papierowa – przyznał Kwieciński. Wiceminister nawiązał także do kolejnego pomysłu, jakim jest projekt Cashless Poland. W jego ramach Polska wzorem Danii miałaby dążyć do stopniowego wycofywania z obiegu gotówki, poprzestając na płatnościach elektronicznych. Pytań z pewnością byłoby jeszcze więcej, jednak napięty grafik ministerialnej wizyty zmusił Kwiecińskiego do udania się w kolejną podróż, której celem tym razem były Siedlce.

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/09/kwiecinski1-1024x402.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/09/kwiecinski1-300x300.jpgAlbert BakułaAKTUALNOŚCIDaniel George Milewski,Jerzy Kwieciński,Krystyna Pawłowicz,Maria Koc,Teresa Anna Wargocka
O tym, w jakim kierunku będzie zmierzać polska gospodarka, można było posłuchać podczas spotkań z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzym Kwiecińskim, który gościł 12 września w powiecie mińskim w ramach cyklu rządowych konsultacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Na trasie ministerialnej podróży znalazły się Sulejówek oraz Mińsk Mazowiecki. Powodem,...