Poniedziałkowe przedpołudnie, 11 stycznia, przyniosło nominację znanego działacza samorządowego i społecznego Sylwestra Dąbrowskiego na stanowisko I wicewojewody mazowieckiego. Stosowne powołanie odebrał on z rąk wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery, który dokonał tego aktu w imieniu premier Beaty Szydło. Warto podkreślić, że Sylwester Dąbrowski w latach 1997-1998 i 2001-2010 był wójtem gminy Mińsk Mazowiecki. Pomiędzy 1998 a 2001 rokiem sprawował ponadto urząd zastępcy wójta gminy Mińsk Mazowiecki. Przez dwanaście lat (1990-2002) pełnił on także funkcję radnego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. W tym czasie świeżo upieczony wicewojewoda był także wiceprzewodniczącym tego samorządowego organu oraz jego delegatem do sejmiku województwa siedleckiego. Sylwester Dąbrowski współtworzył struktury Porozumienia Centrum w województwie siedleckim. Obecnie jest on sekretarzem zarządu okręgu siedlecko-ostrołęckiego oraz szefem struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, w karierze społecznej i politycznej nominata można również wymienić współorganizację Klubu Gazety Polskiej w Mińsku Mazowieckim, działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w mińskim stowarzyszeniu Sigma. Organizacja ta zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Nowy zastępca wojewody mazowieckiego jest żonaty, ma dwoje dzieci i troje wnucząt. W kręgu jego zainteresowań znajduje się polityka, sport i fotografia. (ta)

Marzena
zapraszam
Latest posts by Marzena (see all)
http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/01/uwaga-1-1024x768.pnghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/01/uwaga-1-300x300.pngMarzenaAKTUALNOŚCIBeata Szydło,Mińsk Mazowiecki,PiS,Sylwester Dąbrowski,wicewojewoda,wojewoda mazowiecki
  Poniedziałkowe przedpołudnie, 11 stycznia, przyniosło nominację znanego działacza samorządowego i społecznego Sylwestra Dąbrowskiego na stanowisko I wicewojewody mazowieckiego. Stosowne powołanie odebrał on z rąk wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery, który dokonał tego aktu w imieniu premier Beaty Szydło. Warto podkreślić, że Sylwester Dąbrowski w latach 1997-1998 i 2001-2010 był wójtem...