– Chciałabym, aby moje dziecko, poza realizacją podstawy programowej, uzyskało jak najlepszą pomoc specjalistów. Niech dowie się jak najwięcej, niech zdobędzie tyle umiejętności, żeby być jak najmniej uzależnionym od innych. Pragnę, aby w otoczeniu czuło się bezpiecznie i czerpało zadowolenie z życia – mówi jedna z mam, której dziecko realizuje obowiązek szkolny w Zespole Szkół Niepublicznych Specjalnych w Nowym Zglechowie. Szkołę tę wybrała właśnie dlatego, że jej dziecko nie tylko zdobywa tu wiedzę, ale ma również zapewnioną rehabilitację dostosowaną do rodzaju niepełnosprawności i w wymiarze, jaki indywidualnie trudno byłoby zapewnić.

rechabilitacja

O ważnej roli rehabilitacji ruchowej mówi Kamil Sochan, rehabilitant zatrudniony w Zespole Szkół Niepublicznych Specjalnych w Nowym Zglechowie. – Obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych w naszej placówce bardzo dbamy o szeroko rozumianą rehabilitację, której celem jest poprawa sprawności fizycznej, wydolności i tolerancji wysiłku naszych uczniów, a także włączenie ich w sprawne społeczeństwo. W pracy rehabilitacyjnej wykorzystujemy wiele metod, zawsze pamiętając, że stosowana metoda musi być dostosowana do poziomu intelektualnego i ruchowego, a także do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Powinna być dostosowana w taki sposób, aby wspomagać rozwój emocjonalny, fizyczny oraz kształtować umiejętności współżycia w grupie. Staramy się kształtować sprawności oraz umiejętności potrzebne w życiu codziennym – podkreśla Sochan. Jego słowa potwierdza kolejna mama, której syn jest uczniem zglechowskiej placówki. – Gdy po wielu badaniach u szeregu specjalistów otrzymałam orzeczenie o kształceniu specjalnym i opinię poradni psychologicznej, świat się zawalił. Moje dziecko ma głębokie, sprzężone dysfunkcje rozwojowe i wymaga specjalistycznej pomocy wielu specjalistów; w tym fizjoterapeutów. Nim dokonałam wyboru placówki, w której mój syn miał realizować obowiązek szkolny, odwiedziłam kilka szkół i ośrodków. Nigdzie nie było tego, o co mi chodziło. Co prawda każda szkoła realizowała podstawy programowe zatwierdzone przez MEN, ale oferowały znikomą ilość zajęć rehabilitacyjnych. Dopiero w Nowym Zglechowie spotkałam się z prawdziwym zrozumieniem moich problemów. Może jest tak dlatego, że stowarzyszenie Możesz Więcej prowadzące placówkę stworzyli rodzice mający te same problemy co ja. Piękna, nowoczesna szkoła, przystosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,  wykwalifikowana kadra pedagogów i specjalistów. Praca indywidualna z każdym dzieckiem. Podjęłam decyzję. Dziś, po dwóch latach wiem, że nie popełniłam błędu – zapewnia, patrząc na syna, który w zglechowskiej placówce czuje się prawie jak w domu.

Dobre opinie rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły w Zglechowie, wynikają z zaangażowania całej kadry pedagogicznej, której działania przekładają się na jakość pracy z podopiecznymi. Rehabilitację, którą prowadzi szkoła, poprzedza przeprowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy rozwoju dziecka i zaplanowanie terapii poprzez określenie najważniejszych celów usprawniania. W indywidualnym programie konstruowanym dla każdego ucznia przez grupę specjalistów dobierane są odpowiednie metody usprawniania i rodzaj stosowanych ćwiczeń tak, aby maksymalnie pobudzały one dziecko do rozwoju, a jednocześnie nie przeciążały go zbytnio fizycznie. – Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na samej stymulacji ruchowej, lecz dbamy także o rozwój i kondycję psychiczną dziecka – podkreśla rehabilitantka Agata Podobas, która wspólnie z rodzicami cieszy się z każdego, nawet najmniejszego sukcesu swoich podopiecznych.

 

Do Zespołu przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

z niepełnosprawnością ruchową w normie intelektualnej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z przewlekłymi chorobami uniemożliwiającymi uczęszczanie do ogólnodostępnej szkoły. W skład zespołu wchodzi: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy. Placówka pracuje w godzinach od 8.00 do16.00. Zapewniamy bezpłatną edukację, rehabilitację i terapię dla każdego ucznia placówki. Dzieci do szkoły dojeżdżają busami zapewnionymi przez poszczególne gminy lub są dowożone przez rodziców.                          

Dyrektor Zespołu zaprasza do odwiedzenia szkoły. „Może to jest właśnie szkoła, w której Twoje dziecko znajdzie najlepszą opiekę i wsparcie w rozwoju. ZAPRASZAM. ODWIEDŹ NAS.”

W imieniu zarządu stowarzyszenia i swoim własnym zapraszam także do współpracy potencjalnych sponsorów. Każda pomoc z państwa strony będzie wykorzystana do organizacji dodatkowych zajęć wspomagających rozwój naszych wychowanków, a także do doposażenia  sal lekcyjnych i rehabilitacyjnych.

Kontakt: Nowy Zglechów 27

Tel. 789 161 879

e-mail: lub

dyrektor Zespołu

Urszula Wiśniewska

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
Monika RozalskaAKTUALNOŚCI
- Chciałabym, aby moje dziecko, poza realizacją podstawy programowej, uzyskało jak najlepszą pomoc specjalistów. Niech dowie się jak najwięcej, niech zdobędzie tyle umiejętności, żeby być jak najmniej uzależnionym od innych. Pragnę, aby w otoczeniu czuło się bezpiecznie i czerpało zadowolenie z życia - mówi jedna z mam, której dziecko...