„Nowatorska praca w istotny sposób przyczynia się do poszerzenia wiedzy polskiego czytelnika na temat różnych przejawów aktywności Żydów w małym mieście prowincjonalnym, jakim był w II Rzeczypospolitej Mińsk Mazowiecki. […] Zawiera równocześnie sporo ustaleń nieznanych dotąd faktów historycznych. Reprezentuje dużą wartość dokumentacyjną…” – napisał recenzując najważniejszą ubiegłoroczną publikację historyczną dotyczącą przeszłości Mińska Mazowieckiego doktor habilitowany Wacław Wierzbieniec. Przytoczone powyżej, przez przedstawiciela środowiska naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, pozytywne opinie dotyczą książki zatytułowanej „Żydzi Mińska Mazowieckiego w latach 1918-1939”.

Autorką tej interesującej pozycji wydawniczej jest jedna z najbardziej aktywnych mińskich badaczek historii Alicja Gontarek. Przedstawicielka młodego pokolenia naukowców z miasta nad Srebrną dała się dotąd poznać między innymi jako prelegentka biorąca udział w licznych sesjach popularnych i stricte naukowych, przewodniczka wycieczek po mińskim cmentarzu żydowskim oraz autorka licznych artykułów naukowych zamieszczanych w różnorodnych wydawnictwach. Od kilku lat odpowiada ona także za współredagowanie „Rocznika Mińskomazowieckiego”, który stanowi obecnie najważniejszą, ukazującą się cyklicznie, publikację poświęconą historii Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego. Warto podkreślić, że „Żydzi Mińska Mazowieckiego…” stanowią książkową wersję doktorskiej rozprawy obronionej niedawno przez Alicję Gontarek na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie. Praca ta została podzielona na siedem rozdziałów omawiających kolejno: dzieje osadnictwa żydowskiego do 1918 roku, żydowską gminę wyznaniową w II RP, aktywność gospodarczą i źródła utrzymania, życie polityczne, zagadnienie uczestnictwa Żydów w samorządzie miejskim, edukację i organizacje społeczno-kulturalne oraz postawy braci starszych w wierze w obliczu zagrożeń występujących w 1920 i 1936 roku. W wydawnictwie nie zabrakło także kilku wykazów, indeksów oraz jego streszczenia dokonanego w języku angielskim. Całość efektów pracy badawczej prowadzonej przez Alicję Gontarek została zawarta na 568 stronach składających się na książkę. – Podstawowe założenie badawcze to przekonanie, że ludność żydowska Mińska Mazowieckiego jako zbiorowość podlegała nieustannym społecznym interakcjom, których znaczenie dla konstytuowania się jej samoświadomości odegrało ogromną rolę, także w kontekście warunków, jakie w II Rzeczypospolitej stworzono dla mniejszości żydowskiej. Podejście tego rodzaju pozwoliło uniknąć upraszczających generalizacji i dychotomii – napisała we wstępie do książki Alicja Gontarek. Przygotowaną przez nią publikację można uznać jako pionierską w dziele przybliżenia funkcjonowania społeczności żydowskiej na terenie Mińska Mazowieckiego. Tym bardziej więc zachęcamy do lektury tej historycznej pozycji książkowej, którą można nabyć w księgarni znajdującej się przy ulicy Warszawskiej 180 w Mińsku Mazowieckim.

Tomasz Adamczak
Latest posts by Tomasz Adamczak (see all)
Tomasz AdamczakAKTUALNOŚCIKULTURAksiążka,Żydzi
„Nowatorska praca w istotny sposób przyczynia się do poszerzenia wiedzy polskiego czytelnika na temat różnych przejawów aktywności Żydów w małym mieście prowincjonalnym, jakim był w II Rzeczypospolitej Mińsk Mazowiecki. Zawiera równocześnie sporo ustaleń nieznanych dotąd faktów historycznych. Reprezentuje dużą wartość dokumentacyjną…” - napisał recenzując najważniejszą ubiegłoroczną publikację historyczną...