Po dwóch latach wychodzenia z kryzysu spowodowanego wydatkami na oświatę, gmina Siennica wyszła na prostą i co więcej, w 2016 roku realizować będzie bardzo ambitny budżet, w którym znalazło się kilka ciekawych inwestycji. Nic zatem dziwnego, że radni propozycję uchwały budżetowej zaproponowaną przez wójta Grzegorza Zielińskiego przyjęli jednogłośnie.

Po trudnych doświadczeniach z ostatnich lat budżet w Siennicy konstruowany jest z dużą ostrożnością i szczególną uwagą, by nie przeszacować planowanych dochodów. W wieloletniej prognozie finansowej pozwolono sobie na zaplanowanie wzrostu dochodów zaledwie o 1%, bo jak podkreślała skarbnik gminy Danuta Zwierz, większy wzrost byłby obarczony zbyt dużym ryzykiem błędu. Przy takim mechanizmie konstruowania budżetu dochody w 2016 roku zaplanowano na poziomie ponad 26,6 mln zł. Wydatki to nieco ponad 26 mln zł, z czego 58% pochłonie oświata. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości ponad pół mln zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia, które kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie ok. 20%. Mimo ostrożnych kalkulacji, ponad 3 mln zł przeznaczono na inwestycje, wśród których zaplanowano dalszą budowę kanalizacji, przebudowy dróg, oświetlenia ulicznego, dofinansowania dla OSP i oczywiście modernizację placówek oświatowych. Nowe zadania zaplanowane w budżecie to zaadaptowanie dla seniorów budynku po administracji szkolnej w Siennicy w ramach programu Vigor Senior za kwotę ponad 300 tys. zł i rozpoczęcie modernizacji budynku urzędu gminy z dobudową nowej kondygnacji z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną, na co w 2016 roku przeznaczono pół mln zł. I właśnie ta ostatnia inwestycja wzbudziła wątpliwości radnego Stanisława Majszyka. – Chciałbym zapytać, czy jeśli nie pozyskamy środków zewnętrznych, to będziemy to budować ze środków własnych? – dociekał Majszyk. – Jeśli wejdziemy w rozbudowę gminy, to o innych inwestycjach będziemy mogli zapomnieć. Jeżeli nie pozyskamy środków zewnętrznych, to powinniśmy się zastanowić – przekonywał. – Jeśli nie pozyskamy środków zewnętrznych, czas realizacji inwestycji wydłuży się do 2019 roku, ale pierwszy etap związany ze zmianą więźby dachowej i wejścia dla niepełnosprawnych musimy zrobić. Jeśli pozyskamy pomiędzy 500 tys., a 1mln zł, to nie będzie uszczerbku dla innych inwestycji, a po zrobieniu pierwszego etapu możemy inwestycję zatrzymać – przekonywał wójt. Jak się okazało, skutecznie, bo nawet sceptyczny Stanisław Majszyk zagłosował za budżetem i uchwałę podjęto jednogłośnie.

Monika Rozalska
Latest posts by Monika Rozalska (see all)
Monika RozalskaAKTUALNOŚCISiennica
Po dwóch latach wychodzenia z kryzysu spowodowanego wydatkami na oświatę, gmina Siennica wyszła na prostą i co więcej, w 2016 roku realizować będzie bardzo ambitny budżet, w którym znalazło się kilka ciekawych inwestycji. Nic zatem dziwnego, że radni propozycję uchwały budżetowej zaproponowaną przez wójta Grzegorza Zielińskiego przyjęli jednogłośnie. Po trudnych...