konkurs tu mieszkam tu zmieniam

To już II edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do społeczności lokalnych, organizowanego przez Bank Zachodni WBK. Na przesyłanie wniosków pozostał tylko tydzień.Warto wziąć udział w konkursie, ponieważ wysokość dofinansowania projektów wyniesie od 4 tys. do 10 tys. złotych. Łączna wartość przeznaczonych na ten cel środków to 1,5 mln zł. Propozycje projektów należy składać do 26 lipca 2015 roku poprzez specjalną aplikację na stroniewww.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam

W tegorocznej edycji wnioski konkursowe można zgłaszać na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniamdo 26 lipca. Ogłoszenie 300 projektów, które otrzymają dofinansowanie odbędzie się 21 sierpnia. Najlepszych 25 projektów może liczyć na wsparciew wysokości 10 tys. zł. Jury konkursu przyzna ponadto 50 nagród w wysokości 7 tys. zł i 225 nagród w kwocie 4 tys. zł.

Wyróżnione inicjatywy mają również szansę na dodatkowe środki, które przyznają internauci w specjalnym plebiscycie. Miedzy 21 a 28 sierpnia będzie można głosować „w sieci” na najbardziej użyteczne społecznie pomysły dotyczące działań w lokalnej przestrzeni publicznej. W ten sposób zostaną przyznane – wybranym przez jury wnioskom – dodatkowe 3 nagrody w wysokości: 5 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 2 tys. zł.

Zeszłoroczna edycja i liczba nadesłanych pomysłów pozytywnie zaskoczyła organizatorów.Zostało złożonych prawie 3 tys.wniosków, a komisja konkursowa wybrała 247 najciekawszych projektów. Wśród nich znalazły się m.in.: remont zabytkowego tramwaju, rewitalizacja opuszczonego dworca kolejowego, wystawiana w lokalnym amfiteatrze „telenowela” o problemach miasta, czy budowa uli dla pszczół na dachu wieżowca.Dzięki dofinansowaniu z Banku Zachodniego WBK powstały nowe place zabaw, odbyły się warsztaty z zanikającej w globalnym świecie gwary,zrealizowano ciekawe inicjatywy przywracające pamięć o lokalnych społecznikach.

Formalnymi autorami wniosków mogą być organizacje posiadające osobowość prawną, działające w lokalnym środowisku, np.: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe czy Ochotnicza Straż Pożarna. Inicjatorami mogą być również osoby prywatne, które zachęcą jedną z organizacji czy instytucji do współpracy i złożenia takiego wniosku.

Konkurs „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” skierowany jest do wszystkich aktywnych osób, którym zależyna rozwoju swojego najbliższego otoczenia i nie są obojętne na problemy lokalnych społeczności. Bank Zachodni WBK jest pierwszym bankiem komercyjnym w Polsce, który udzielając konkretnego finansowego wsparcia ma szansę mocniej zaktywizować lokalne środowiska i sprawić, by ludzie społecznie aktywni mieli możliwości realizować swoje plany i marzenia.

Dla rozpowszechnienia idei konkursu Bank Zachodni WBK – podczas lokalnych wydarzeń – organizuje specjalne punkty informacyjne, w którychbędzie można porozmawiać o konkursie, skonsultowaćpomysły lub znaleźć inspirację na swoją własną inicjatywę.

Więcej informacji dotyczących konkursu „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” znajduje się na stronie internetowej: www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam

redakcja

Latest posts by redakcja (see all)

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2015/07/5007addc5999cb8e34bf5c7118caa917c615be2e23057-1024x399.pnghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2015/07/5007addc5999cb8e34bf5c7118caa917c615be2e23057-300x300.pngredakcjaAKTUALNOŚCIBZWBK,konkurs,pieniądze
To już II edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do społeczności lokalnych, organizowanego przez Bank Zachodni WBK. Na przesyłanie wniosków pozostał tylko tydzień.Warto wziąć udział w konkursie, ponieważ wysokość dofinansowania projektów wyniesie od 4 tys. do 10 tys. złotych. Łączna wartość przeznaczonych na ten cel środków to 1,5 mln zł. Propozycje projektów...