Konieczność podjęcia lub odrzucenia ośmiu projektów uchwał zaabsorbowała między innymi radnych Rady Gminy Dębe Wielkie, którzy w środowe popołudnie, 24 czerwca, spotkali się na obradach gminnej sesji. Podobnie jak w czasie poprzednich posiedzeń zebrani samorządowcy dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2015-2028 oraz w budżecie gminy Dębe Wielkie na 2015 rok. Pozostając w sferze związanej z wydatkowaniem pieniędzy, przedstawiciele społeczności gminnej zatwierdzili sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim i Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim. Najważniejszymi projektami uchwał, które tym razem podjęli bohaterowie czwartkowych obrad, były sprawozdanie finansowe za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębe Wielkie za 2014 rok oraz udzielenie absolutorium wójtowi gminy Dębe Wielkie z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Na zakończenie uchwałodawczej części sesji radni powołali inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także postanowili o wysokości wynagrodzenia za inkaso. Dodatkowo wydali postanowienie o wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy Dębe Wielkie.

Tomasz Adamczak

Na łamach naszego tygodnika zamieszczam artykuły dotyczące różnej tematyki. Choć jestem odpowiedzialny za dział sportowy i przygotowywanie rubryki „Co?Gdzie?Kiedy?” nie obce mi jest pisanie relacji z wydarzeń kulturalnych i samorządowych z powiatu mińskiego, a także garwolińskiego. Prywatnie jestem szczęśliwym ojcem i mężem albo mężem i ojcem. W wolnym czasie zbieram grzyby, tracę pieniądze na allegro, chodzę do biblioteki oraz skaczę ze spadochronem.
Tomasz Adamczak

Latest posts by Tomasz Adamczak (see all)

Tomasz AdamczakAKTUALNOŚCIabsolutorium,Dębe Wielkie,Krzysztof Kalinowski
Konieczność podjęcia lub odrzucenia ośmiu projektów uchwał zaabsorbowała między innymi radnych Rady Gminy Dębe Wielkie, którzy w środowe popołudnie, 24 czerwca, spotkali się na obradach gminnej sesji. Podobnie jak w czasie poprzednich posiedzeń zebrani samorządowcy dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2015-2028 oraz w...