Trzynastu radnych głosowało za przyjęciem, a jeden za odrzuceniem projektu uchwały o absolutorium dla burmistrza miasta Garwolin Tadeusza Mikulskiego. Jeszcze lepszy wynik włodarz miasta nad Wilgą uzyskał w czasie akceptacji sprawozdania planu wykonania budżetu na 2014 rok Tym razem trzynastu samorządowców odniosło się pozytywnie do stosownej uchwały, natomiast jeden z nich wstrzymał się od głosu. Warto podkreślić, że dochody z planu budżetu miasta zostały wykonane w 92 procentach, wydatki udało się zrealizować w 93 procentach. Miasto jest zadłużone na kwotę czternastu milionów złotych, co stanowi 30 procent budżetu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku rada miasta nie udzieliła absolutorium burmistrzowi Tadeuszowi Mikulskiemu. Ówczesna decyzja samorządowców została jednak uchylona przez organy wyższej instancji.

Tomasz Adamczak

Na łamach naszego tygodnika zamieszczam artykuły dotyczące różnej tematyki. Choć jestem odpowiedzialny za dział sportowy i przygotowywanie rubryki „Co?Gdzie?Kiedy?” nie obce mi jest pisanie relacji z wydarzeń kulturalnych i samorządowych z powiatu mińskiego, a także garwolińskiego. Prywatnie jestem szczęśliwym ojcem i mężem albo mężem i ojcem. W wolnym czasie zbieram grzyby, tracę pieniądze na allegro, chodzę do biblioteki oraz skaczę ze spadochronem.
Tomasz Adamczak

Latest posts by Tomasz Adamczak (see all)

Tomasz AdamczakAKTUALNOŚCI
Trzynastu radnych głosowało za przyjęciem, a jeden za odrzuceniem projektu uchwały o absolutorium dla burmistrza miasta Garwolin Tadeusza Mikulskiego. Jeszcze lepszy wynik włodarz miasta nad Wilgą uzyskał w czasie akceptacji sprawozdania planu wykonania budżetu na 2014 rok Tym razem trzynastu samorządowców odniosło się pozytywnie do stosownej uchwały, natomiast jeden...