Zasłużeni dla powiatu

Ostatni czwartek maja stanowił termin posiedzenia kapituły nadającej prestiżowe tytuły „Zasłużony dla powiatu garwolińskiego”. Szacowne gremium złożone z starosty powiatu garwolińskiego Marka Chciałowskiego, przewodniczącego rady powiatu garwolińskiego Piotra Osmólskiego i laureatów dwóch poprzednich edycji miało trudny orzech do zgryzienia. Czekała na nich konieczność rozpatrzenia dwudziestu pięciu wniosków wskazujących osoby godne tego prestiżowego tytułu. Ostatecznie miano „Zasłużonego…” postanowiono przyznać Janinie Ewie Orzełowskiej (dziedzina rozwój gospodarczy), Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie (nauka i oświata), Szkole Muzycznej I stopnia w Garwolinie i Zespołowi Ludowemu Lalinianki z Lalin (kultura i sztuka), Teresie Orowieckiej (rolnictwo i ochrona środowiska), Markowi Niedźwiedziowi (działalność samorządowa) i księdzu Ryszardowi Andruszczakowi (działalność społeczna).

Nobliwi strażacy

Dwudziestu członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie otrzymało pamiątkowe dyplomy uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji 140 rocznicy powstania OSP. Jubileuszowa uroczystość, która miała miejsce w niedzielę 24 maja zaowocowała również wręczeniem jednostce pamiątkowego medalu Pro Masovia. Odznaczenie przekazała pogromcom czerwonego kura wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. Dodatkowo obecni na obchodach starosta powiatu garwolińskiego Marek Chciałowski i przewodniczący rady powiatu garwolińskiego Piotr Osmólski podarowali członkom OSP pamiątkową statuetkę Powiatu Garwolińskiego. W czasie niedzielnego spotkania nie zabrakło również okolicznościowych wystąpień. Przede wszystkim zawierały one w treści podziękowania kierowane pod adresem strażaków, którzy w każdej chwili gotowi są do podjęcia działań ratujących życie ludzi i ich dobytek. – Swoją pracą i poświęceniem zasłużyli na ogromne zaufanie w społeczeństwie Garwolina – podkreślił przemawiając do zebranych osób starosta Marek Chciałowski.

 

Samorządowe potyczki młodzieży

Popularyzacja dziedzictwa ziemi garwolińskiej i rozbudzenie zainteresowania przeszłością powiatu garwolińskiego stanowiły między innymi cele Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Powiatu Garwolińskiego. W finale zmagań objętych honorowym patronatem przez starostę powiatu garwolińskiego Marka Chciałowskiego i przewodniczącego rady powiatu garwolińskiego Piotra Osmólskiego wzięli udział przedstawiciele dwudziestu dziewięciu placówek oświatowych. Indywidualny triumf w przedsięwzięciu odniosły Jolanta Owczarczyk z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Górznie i Ewelina Wawer z Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie. W klasyfikacji drużynowej najlepiej spisała się trzyosobowa reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie. Drugie miejsce zajęli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie, trzecie przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali pamiątkowe dyplomy, ich opiekunowie okolicznościowe podziękowania za przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu. Laureaci samorządowo-historycznego przedsięwzięcia otrzymali ponadto nagrody, które wręczyli im przewodniczący rady powiatu garwolińskiego Piotr Osmólski i wicestarosta powiatu garwolińskiego Urszula Zadrożna.

 

Wtorkowe awanse strażaków

Siedmiu członków Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie uzyskało w ostatni majowy wtorek promocje na wyższy stopień pożarniczy. Zgodnie z decyzją podjętą przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zaszczyt ten stał się udziałem Marka Makulca, Wojciecha Łysiaka, Marcina Cicheckiego, Artura Jaska, Grzegorza Poszytka, Jarosława Jakubaszka, Mirosława Nowickiego i Artura Winiarka. Uroczyste wręczenie nominacji stanowiło ważny element wtorkowych, 26 maja, obchodów Dnia Strażaka. Swoją obecnością uświetnili je przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, sektora przedsiębiorczości i środowiska strażackich emerytów. Z dużą uwagą wysłuchali oni okolicznościowych przemówień wygłoszonych m.in. przez pierwszego zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Janusza Szylara i starostę powiatu garwolińskiego Marka Chciałowskiego. W treści zdań adresowanych do bohaterów wtorkowego wydarzenia podkreślali oni istotne znaczenie strażackiej służby, która od wielu lat z pożytkiem jest pełniona na rzecz lokalnych społeczności.

Tomasz Adamczak

Na łamach naszego tygodnika zamieszczam artykuły dotyczące różnej tematyki. Choć jestem odpowiedzialny za dział sportowy i przygotowywanie rubryki „Co?Gdzie?Kiedy?” nie obce mi jest pisanie relacji z wydarzeń kulturalnych i samorządowych z powiatu mińskiego, a także garwolińskiego. Prywatnie jestem szczęśliwym ojcem i mężem albo mężem i ojcem. W wolnym czasie zbieram grzyby, tracę pieniądze na allegro, chodzę do biblioteki oraz skaczę ze spadochronem.
Tomasz Adamczak

Latest posts by Tomasz Adamczak (see all)

Tomasz AdamczakAKTUALNOŚCI
Zasłużeni dla powiatu Ostatni czwartek maja stanowił termin posiedzenia kapituły nadającej prestiżowe tytuły „Zasłużony dla powiatu garwolińskiego”. Szacowne gremium złożone z starosty powiatu garwolińskiego Marka Chciałowskiego, przewodniczącego rady powiatu garwolińskiego Piotra Osmólskiego i laureatów dwóch poprzednich edycji miało trudny orzech do zgryzienia. Czekała na nich konieczność rozpatrzenia dwudziestu pięciu wniosków...