19 czerwca Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim podpisało kolejną umowę o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym, dzięki której od września w placówce kierowanej przez dyrektora Grzegorza Wyszogrodzkiego zostanie utworzona klasa przyrodniczo-laboratoryjna pod patronatem Wydziału Nauk Ścisłych UPH.

A-gm2

W spotkaniu inaugurującym współpracę w zakresie nauk przyrodniczych uczestniczyli przedstawiciele UPH – dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. dr hab. Wiesława Barszczewska, zastępca dyrektora Instytutu Chemii ds. dydaktycznych dr Danuta  Kroczewska, zastępca dyrektora Instytutu Matematyki i Fizyki dr Mirosław Jakubiak,  prodziekan ds. studenckich dr Agnieszka Gill-Świderska i koordynator projektu ze strony UPH dr Marek Siłuszyk. Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II było reprezentowane przez dyrektora Wyszogrodzkiego i nauczycielkę fizyki oraz chemii – Dorotę Sugier. Innowacja realizowana we współpracy z Wydziałem Nauk Ścisłych UPH będzie dotyczyła wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych. W pierwszym roku uczniowie mają skupić się na zdobywaniu wiadomości z geografii i biologii, w kolejnych dwóch latach rozszerzenie będzie dotyczyło chemii i fizyki. Dzięki umowie o współpracy z UPH uczniowie przez wszystkie 3 lata nauki w gimnazjum będą 2 razy w semestrze wyjeżdżać na uczelnię na różnego rodzaju zajęcia o charakterze akademickim. W ramach współpracy uczniowie gimnazjum papieskiego będą uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez Wydział Nauk Ścisłych, takich jak Festiwal Nauki czy pierwszy dzień wiosny z wydziałem. Do gimnazjum będą także przyjeżdżali studenci tego wydziału, którzy mają się dzielić swoją wiedzą z młodszymi kolegami i koleżankami.

Z pewnością współpraca Gimnazjum Miejskiego nr 2 z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w zakresie nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych sprawi, że uczniowie gimnazjum dostaną szansę zdobycia wiedzy i umiejętności wykraczających poza podstawę programową.

Agnieszka Kożuchowska

redakcjaAKTUALNOŚCIGimnazjum nr 2,Grzegorz Wyszogrodzki,Mińsk Mazowiecki
19 czerwca Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim podpisało kolejną umowę o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym, dzięki której od września w placówce kierowanej przez dyrektora Grzegorza Wyszogrodzkiego zostanie utworzona klasa przyrodniczo-laboratoryjna pod patronatem Wydziału Nauk Ścisłych UPH. W spotkaniu inaugurującym współpracę w zakresie nauk przyrodniczych...