Koncepcja budowy w Sulejówku Muzeum Józefa Piłsudskiego po latach oczekiwań powoli zaczyna się ziszczać. W poniedziałek, 15 czerwca podpisana została w tej sprawie umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą, konsorcjum STRABAG. Planowana inwestycja ma zostać zrealizowana do jesieni 2017 roku.

Wizualizacja Muzeum Józefa Piłsudskiego

Wizualizacja Muzeum Józefa Piłsudskiego

Powstanie w Sulejówku muzeum poświęconego Józefowi Piłsudskiemu to temat rzeka. Choć funkcjonujący obecnie dworek Milusin od lat pełni funkcję muzealną, kultywując pamięć o swym wielkim domowniku, powstanie kompleksu muzealnego z prawdziwego zdarzenia długo nie mogło nabrać realnych kształtów. Sam akt powołujący muzeum do życia został podpisany już w listopadzie 2008 roku w obecności ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Z ramienia Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego uczyniła to jego córka Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska, zaś w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które ma prowadzić muzeum wspólnie z fundacją – ówczesny minister Bogdan Zdrojewski. Kolejne lata nie przynosiły jednak spodziewanych owoców, a termin powstania muzeum z różnych powodów nieustannie przesuwano. Nie brakowało i takich, którzy powoli zaczynali tracić nadzieję, że planowany kompleks muzealny kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. Teraz już wiemy, że będzie inaczej. W zorganizowanym przetargu na projekt i budowę muzealnego kompleksu jury za najlepszą uznało ofertę grupy Strabag, która zobowiązała się zrealizować prestiżowy projekt za 131 mln złotych. Strabag pokonał tym samym innych konkurentów, w gronie których znaleźli się m.in. Budimex z ofertą 155,8 mln złotych czy firma Porr wyceniająca swe usługi na 142,7 mln złotych. Ta ostatnia złożyła zresztą protest, przekonując, że oferta firmy Strabag zawiera błędy. Decyzją Krajowej Izby Odwoławczej został on jednak oddalony, zaś 15 czerwca Muzeum Józefa Piłsudskiego podpisało ze Strabagiem umowę na realizację zamówionego projektu. W ramach realizowanej inwestycji firma wybuduje na terenie Sulejówka nowoczesny kompleks muzealno-wystawienniczy. W ramach prowadzonych prac rewitalizacji zostanie poddana zabytkowa Willa Bzów jak i otaczający powstające muzeum park. Strabag wybuduje także nowy obiekt muzealny o powierzchni blisko 5 tysięcy m kw. Składać się będą nań trzy połączone ze sobą bryły architektoniczne, z czego jedna usytuowana będzie pod powierzchnią ziemi. To właśnie ta podziemna część ma pełnić rolę hali wystawowej, pełniącej funkcję stałej ekspozycji. W pozostałych, naziemnych częściach kompleksu  mają znaleźć się: sala wielofunkcyjna, strefa edukacyjna, strefa obsługi klientów czy restauracja. – Jesteśmy przekonani, że dzięki zaangażowaniu naszych pracowników powstanie w Sulejówku ważne dla Polski miejsce pamięci narodowej. Postać Marszałka jest dla Polaków symbolem niepodległości i suwerenności całego państwa. A muzeum jemu poświęcone będzie jedyną w swoim rodzaju placówką kulturalną o niezwykle istotnej funkcji historycznej w skali całego kraju. Cieszę się, że możemy wziąć udział w tym przedsięwzięciu – powiedział na temat realizowanej inwestycji jeden z członków Zarządu Strabag Sp. z o.o. Wojciech Trojanowski. Równolegle do przetargu na budowę trwały także procedury mające wyłonić projektanta wystawy stałej. Z dostarczonych na konkurs prac komisja sędziowska za najlepszą uznała tę, przygotowaną przez konsorcjum firm WXCA Sp. z o.o., projektanta Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli. W swym werdykcie sędziowie podkreślali m.in. poddawany historycznej i emocjonalnej interpretacji przekaz treściowy, przyjazną formę zaproponowanej ekspozycji czy znaczenie oryginalnych eksponatów muzealnych w kontekście prezentacji. Budowa kompleksu ma zostać ukończona przed przypadającą na grudzień 2017 roku 150. rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego.

Albert Łukasz Bakuła

Makieta według koncepcji architektonicznej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku fot. Jan Smaga

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
Albert BakułaAKTUALNOŚCIJózef Piłsudski,Starbag,Sulejówek,WXCA
Koncepcja budowy w Sulejówku Muzeum Józefa Piłsudskiego po latach oczekiwań powoli zaczyna się ziszczać. W poniedziałek, 15 czerwca podpisana została w tej sprawie umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą, konsorcjum STRABAG. Planowana inwestycja ma zostać zrealizowana do jesieni 2017 roku. Powstanie w Sulejówku muzeum poświęconego Józefowi Piłsudskiemu to temat rzeka....