Po dwóch debatach powiatowych w Mińsku Mazowieckim oraz trzech miejsko-gminnych w Sulejówku, Halinowie, Dębem Wielkim, Dobrem i Cegłowie przyszedł czas na Kałuszyn. Na zorganizowaną 28 maja w Kałuszynie debatę społeczną przybyło blisko 40 osób. W tym gronie znaleźli się m.in. radni i sołtysi, dyrektorzy szkół, a także mieszkańcy, którym kwestia bezpieczeństwa w gminie leży szczególnie na sercu. Na zadawane przez nich pytania odpowiadali organizatorzy wydarzenia: burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński oraz komendant komisariatu w Mrozach podinspektor Leszek Murawski, a także zaproszeni goście: komendant powiatowy policji nadkomisarz Bartłomiej Dydek, a w kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego naczelnik WRD nadkomisarz Piotr Wojda z mińskiej KPP. Przy prezydialnym stoliku zasiedli także: przewodniczący miejskiej rady w Kałuszynie Janusz Kazimierz Pełka, kierownik posterunku w Kałuszynie asp. szt. Krzysztof Broniarek oraz dzielnicowy mł. asp. Tomasz Rozbicki. W trakcie debaty wniesiono szereg postulatów i wniosków dotyczących przeciwdziałania kradzieżom i poprawie bezpieczeństwa na drogach. Istotną kwestię stanowił także temat chuligaństwa oraz wandalizmu. Uczestnicy spotkania postulowali m.in o zwiększenie policyjnych patroli w szczególnie zagrożonych miejscach. Podsumowując debatę, burmistrz Soszyński podkreślił potrzebę realizacji tego typu spotkań, a nadkomisarz Dydek zapewnił o policyjnym zaangażowaniu w realizowanie przedstawionych postulatów. Już po samej debacie mieszkańcy mogli w sprawach indywidualnych skorzystać z obecności policjantów z lokalnego posterunku. Czekały na nich także specjalne ulotki informacyjne mające ułatwić kontakt z dzielnicowym. A już 19 czerwca czeka nas kolejna debata, tym razem w Latowiczu, gdzie w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ulicy Rynek 6 w godz. 15.00-17.00 omawiane będą lokalne zagrożenia i poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców tejże gminy.

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
Albert BakułaBEZPIECZEŃSTWOdebata,Kałuszyn,policja
Po dwóch debatach powiatowych w Mińsku Mazowieckim oraz trzech miejsko-gminnych w Sulejówku, Halinowie, Dębem Wielkim, Dobrem i Cegłowie przyszedł czas na Kałuszyn. Na zorganizowaną 28 maja w Kałuszynie debatę społeczną przybyło blisko 40 osób. W tym gronie znaleźli się m.in. radni i sołtysi, dyrektorzy szkół, a także mieszkańcy, którym...