W wielu miejscowościach świetlice wiejskie i remizy OSP to jedyne miejsca, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać czy organizować imprezy. Szczególnie tam, gdzie nie ma szkół, stanowią one lokalne centra społeczno-kulturalne. Podobnie jest w Falbogach w gminie Kałuszyn, gdzie od niedawna mieszkańcy mogą cieszyć się ze zmodernizowanej świetlicy.

A-falbogi

16 maja w Falbogach uroczyście otwarto zmodernizowaną świetlicę wiejską, a okazja do świętowania była podwójna, ponieważ przy okazji remontu świetlicy dobudowano garaż na potrzeby miejscowej OSP. Modernizacja świetlicy kosztowała 180 tys. zł, z czego 60% stanowiło dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, natomiast gmina dodatkowo wyasygnowała 95 tys. zł na dobudowę garażu. Jak podkreślał burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński, inwestycja ta została zrealizowana nie tylko dzięki pozyskanym środkom, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu strażaków z miejscowej OSP. A warto podkreślić, że w ramach modernizacji wyremontowano dach, wykonano termomodernizację oraz wymieniono okna i drzwi. Budynek doczekał się nowych instalacji, wyremontowano też wszystkie pomieszczenia oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W sobotnie popołudnie podczas uroczystego otwarcia obiektu obecni byli: poseł Krzysztof Borkowski, Antoni Jan Tarczyński – starosta miński i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego, st. bryg. Jarosław Ufnal – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Dariusz Napiórkowski – dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Delegatury w Siedlcach. Szczególnym gościem był wiceminister obrony narodowej Czesław Mroczek, dla którego Falbogi i Mroczki to miejscowości, które darzy szczególnym sentymentem, bo właśnie tu spędził dzieciństwo i młodość.

Naczelnik OSP Falbogi Mateusz Napiórkowski, postrzegany w środowisku jako jeden z najbardziej zaangażowanych w sprawy lokalnej społeczności, zabierając głos w imieniu organizatorów uroczystości, przedstawił historię jednostki powstałej w 1929 roku. Przekazał  też podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu. W dowód uznania i podziękowania wspólnie z prezesem OSP Mieczysławem Sadochem i sołtysem wsi Falbogi Agnieszką Friedek wręczył pamiątkowe statuetki burmistrzowi Marianowi Soszyńskiemu, wiceburmistrz Henryce Sęktas, wiceministrowi Czesławowi Mroczkowi oraz posłowi Krzysztofowi Borkowskiemu. Po uroczystym poświęceniu obiektu i przecięciu wstęgi na wszystkich czekał pyszny poczęstunek przygotowany przez gościnnych gospodarzy.

Albert Bakuła

Naprawdę jaki jestem, nie wie nikt. Czasami śmieję się, że dziennikarzem zostałem przez przypadek, choć jak sięgam pamięcią w dziennikarstwo bawiłem się od dziecka. Pisanie już dawno przestało być dla mnie tylko zabawą, a stało się sposobem na życie. Mimo to lubię czasem bawić się słowem co mam nadzieję widać w moich tekstach.
Albert Bakuła

Latest posts by Albert Bakuła (see all)

Albert BakułaAKTUALNOŚCI
W wielu miejscowościach świetlice wiejskie i remizy OSP to jedyne miejsca, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać czy organizować imprezy. Szczególnie tam, gdzie nie ma szkół, stanowią one lokalne centra społeczno-kulturalne. Podobnie jest w Falbogach w gminie Kałuszyn, gdzie od niedawna mieszkańcy mogą cieszyć się ze zmodernizowanej świetlicy. 16 maja w...