Posprzątali akwen

Oczyszczenie zbiornika wodnego znajdującego się w centrum Garwolina i wyrównanie otaczającego go terenu stanowiło kolejną z inwestycji, które zakończono w mieście nad Wilgą. Powód do podjęcia porządkowych prac stanowiło zapuszczenie tego rejonu, które stało się nieakceptowalne dla samorządowych władz i mieszkańców. W ramach rewitalizacji wycięto pięć topoli będących obiektem zainteresowania docierających do nich bobrów. Zgodnie z pomysłem burmistrza miasta Garwolin Tadeusza Mikulskiego na tym obszarze wkrótce zostaną zasadzone nowe drzewa, dzięki czemu ta część miasta nabierze parkowego charakteru. Warto podkreślić, że prace przy uporządkowaniu akwenu i jego strefy brzegowej kosztowały około dwadzieścia trzy tysiące złotych. (ta)

Czesi w Garwolinie

Kilkaset osób obejrzało czwartkowe, 21 maja, popisy samochodowe mające miejsce na targowisku miejskim w Garwolinie. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowała się czeska grupa Monster Show Chaloupka, która wzbudziła pozytywne reakcje u biernych uczestników wydarzenia. Oklaskiwali oni zarówno pokaz dachowania auta, jak i straszną moc pojazdów będących w posiadaniu przedstawicieli naszych południowych sąsiadów. Co ciekawe, w niektórych punktach programu wzięli również udział widzowie. Jeden z nich mógł poczuć przyjemność związaną z driftowaniem, zaś dwie dziewczyny przejechały się taksówką – samochodem do nauki jazdy. Inną interesującą atrakcję stanowił przejazd samochodu Citroen 2CV, który rozpadł się, zanim dojechał do celu. Tegoroczną nowością czeskiego show był drift przeprowadzony przez nieco podrasowaną do tego celu Syrenkę. Do rodzimych akcentów motoryzacyjnego wydarzenia można było również zaliczyć pokazanie widzom polskiego Monster Trucka Warszawy M 20. (ta)

Zmiana warty

W ubiegły piątek, 15 maja podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Mrozy podsumowano wybory sołeckie, przeprowadzone w ostatnim czasie na terenie gminy. Szczegółowej analizy dokonała Luiza Kowalczyk. Największą frekwencją podczas wyborów mógł poszczycić się Gójszcz, natomiast najmniejszą miasto Mrozy. Jedynie w pięciu przypadkach nastąpiła zmiana warty, gdy dotychczasowych, wieloletnich sołtysów zastąpili ich następcy. Stało się tak w Dąbrowie, gdzie Henrykę Osińską zastąpiła w tej funkcji Teresa Tkaczyk, Woli Paprotniej, gdzie dotychczasowego sołtysa Henryka Gromulskiego zastąpiła Anna Rudnik, Jeruzalu, gdzie sołtys Barbarę Wróblewską zastąpiła na tym stanowisku Jolanta Murawska, Borkach, gdzie Antoniego Wójcika zastąpił Mirosław Kulesza oraz Dębowcach, gdzie stanowisko sołtysa po Stanisławie Mistewiczu przejął Piotr Bieniek. W tym ostatnim przypadku warto nadmienić, że Stanisław Mistewicz sprawował tę funkcję aż 32 lata. Ustępujący sołtysi otrzymali z rak burmistrza Mrozów Dariusza Jaszczuka pamiątkowe dyplomy oraz róże, zaś on sam wyraził nadzieję, że ich następcy będą kontynuowali pracę poprzedników. – Funkcja sołtysa to obowiązek i wielka odpowiedzialność. Dobry sołtys musi być sprawnym organizatorem, który potrafi wzbudzić aktywność wśród lokalnej społeczności i motywować mieszkańców do włączenia się w sprawy nie tylko sołectwa, ale całej gminy – mówił burmistrz Jaszczuk, powołując się na zawarte na dyplomie słowa. Nie zabrakło także pamiątkowego zdjęcia. (ałb)

Statutowa powtórka z rozrywki

Siedmiu sołectwom nadali statuty samorządowcy, którzy w czwartkowy wieczór, 21 maja, wzięli udział w obradach sesji Rady Gminy Dębe Wielkie. W gronie miejscowości obdarowanych tymi dokumentami znalazły się Bykowizna, Choszczak, Cięciwa, Cezarów, Cyganka, Górki, Kobierne, Poręby i Teresław. Gminni radni pochylili się również nad projektami uchwał dotyczącymi kwestii finansowych. W związku z tym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2015-2028 oraz w budżecie Gminy Dębe Wielkie na 2015 rok. Przedstawiciele dębskiej społeczności przekazali również trzydzieści tysięcy złotych na potrzeby policji. Dzięki temu dofinansowano zakup samochodu osobowego będącego doposażeniem Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Środki finansowe przeznaczono też na nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów komisariatu policji w Halinowie, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na służby ponadnormatywne dla stróżów prawa pracujących w tej placówce. Czwartkowa sesja przyniosła też nadanie jednej z ulic znajdujących się na terenie Rudy nazwy Tęczowa i wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości znajdującej się w Olesinie. Drugi z wymienionych faktów ułatwi budowę jednego z kolejnych odcinków dróg gminnych. (ta)

Żłobek w Kałuszynie

Już w listopadzie pierwsze dzieci będą mogły skorzystać z opieki w nowo powstającym żłobku w Kałuszynie. Placówko powstanie w dawnym budynku przychodni przy ul. Zamojskiej. Na ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Marian Soszyński poinformował, że Kałuszyn otrzymał dotację w wysokości prawie miliona zł na przebudowę i rozbudowę obiektu przy ul. Zamojskiej. Pieniądze pozyskane z „Maluch edycja 2015” pokryją 85% wydatków na tę inwestycję. Roboty powinny zakończyć się w połowie października, żeby już w listopadzie można było przyjąć do żłobka pierwsze maluchy, bowiem uruchomienie placówki jeszcze w tym roku to warunek konieczny do uzyskania dotacji. (mr)

XYZ

19 maja już po raz piąty w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy odbył się międzygminny konkurs matematyczny „XYZ”. Uzdolnieni matematycznie uczniowie klas pierwszych gimnazjów z Siennicy, Cegłowa, Kołbieli, Mrozów, Wielgolasu i Latowicza zmierzyli się z trudnymi i bardzo trudnymi zadaniami z arytmetyki, algebry i geometrii. Spośród 23 zawodników nagrodę ufundowaną przez wójta gminy Siennica Grzegorza Zielińskiego za I miejsce otrzymał Karol Duszczyk z Siennicy, za II – Marek Mućko , za III – Witold Wąsak (obaj chłopcy z Cegłowa). Tegoroczny zwycięzca Karol Duszczyk może być zadowolony, tym bardziej, że jest to już trzeci w tym roku konkurs, w którym jego wiedza została doceniona. Nie tak dawno otrzymał wyróżnienie w Kangurze Matematycznym oraz znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce uczniów biorących udział w ogólnopolskim konkursie PANGEA. Ponieważ nie samą matematyką żyje młody człowiek, zaproszeni na konkurs uczniowie, po herbacie i ciastku, odwiedzili Siennickie Muzeum Szkolne. (aj)

redakcjaAKTUALNOŚCI
Posprzątali akwen Oczyszczenie zbiornika wodnego znajdującego się w centrum Garwolina i wyrównanie otaczającego go terenu stanowiło kolejną z inwestycji, które zakończono w mieście nad Wilgą. Powód do podjęcia porządkowych prac stanowiło zapuszczenie tego rejonu, które stało się nieakceptowalne dla samorządowych władz i mieszkańców. W ramach rewitalizacji wycięto pięć topoli będących...