W środę, 29 kwietnia gminę Cegłów odwiedzili nietypowi goście – delegacja pracowników Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Wizyta odbyła się z inicjatywy i na zaproszenie wójta gminy Cegłów Marcina Uchmana.

Przybyłej z Puław delegacji przewodniczył zastępca dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, a w jej skład weszli także: dr hab. Mariusz Matyka, dr Jan Jadczyszyn oraz dr Robert Borek reprezentujący różne obszary zainteresowań naukowych i aktywności puławskiego instytutu. Położony w zabytkowym pałacu książąt Czartoryskich Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach jest jednym z 12 instytutów badawczych, podlegających ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, a zarazem spadkobiercą ponad 150-letniej tradycji nauk rolniczych w Puławach. Jego działalność ukierunkowana jest na wspieranie rolnictwa oraz ochronę środowiska rolniczego, a także ocenę skutków Wspólnej Polityki Rolnej. W trakcie swej roboczej wizyty goście zapoznali się m.in. z uwarunkowaniami gminy, jej historią i walorami przyrodniczymi, jak chociażby rezerwat jodłowy. Naukowcy mieli także okazję spotkać się z mieszkańcami, odwiedzając kilka spośród położonych w gminie miejscowości. Wójt Uchman zapoznał także gości z Puław z aktualnym rozwojem okolicy oraz wykorzystaniem przez gminę środków unijnych. Oceniając swą wizytę, naukowcy przyznali, że widoczny w gminie rozwój jest dowodem na dużą aktywność władz, jak i jej mieszkańców. Przedstawiciele IUNG-PIB potwierdzili gotowość do wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy instytutem a gminą Cegłów m.in. w zakresie wspierania edukacji ekologicznej czy działalności produkcyjnej w rolnictwie. Istotną płaszczyzną wzajemnej współpracy mogłyby stać się również prace nad tworzeniem i aktualizacją strategii rozwoju cegłowskiej gminy. W trakcie wizyty ustalono, że szczegóły takiej współpracy zostaną ujęte w stosownym dokumencie podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Członkowie delegacji zaprosili także władze gminy i przedstawicieli lokalnych społeczności do odwiedzenia IUNG-PIB. Wójt Uchman przyznał, że jest otwarty na wszelkie inicjatywy i pomysły, uznając przyjazd przedstawicieli instytutu oraz zaproszenie do Puław za dobre podstawy do dalszej współpracy.

Albert Bakuła

Naprawdę jaki jestem, nie wie nikt. Czasami śmieję się, że dziennikarzem zostałem przez przypadek, choć jak sięgam pamięcią w dziennikarstwo bawiłem się od dziecka. Pisanie już dawno przestało być dla mnie tylko zabawą, a stało się sposobem na życie. Mimo to lubię czasem bawić się słowem co mam nadzieję widać w moich tekstach.
Albert Bakuła

Latest posts by Albert Bakuła (see all)

Albert BakułaAKTUALNOŚCI
W środę, 29 kwietnia gminę Cegłów odwiedzili nietypowi goście - delegacja pracowników Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Wizyta odbyła się z inicjatywy i na zaproszenie wójta gminy Cegłów Marcina Uchmana. Przybyłej z Puław delegacji przewodniczył zastępca dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych prof. dr hab. Stanisław Krasowicz,...