W środę, 29 kwietnia gminę Cegłów odwiedzili nietypowi goście – delegacja pracowników Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Wizyta odbyła się z inicjatywy i na zaproszenie wójta gminy Cegłów Marcina Uchmana.

Przybyłej z Puław delegacji przewodniczył zastępca dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, a w jej skład weszli także: dr hab. Mariusz Matyka, dr Jan Jadczyszyn oraz dr Robert Borek reprezentujący różne obszary zainteresowań naukowych i aktywności puławskiego instytutu. Położony w zabytkowym pałacu książąt Czartoryskich Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach jest jednym z 12 instytutów badawczych, podlegających ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, a zarazem spadkobiercą ponad 150-letniej tradycji nauk rolniczych w Puławach. Jego działalność ukierunkowana jest na wspieranie rolnictwa oraz ochronę środowiska rolniczego, a także ocenę skutków Wspólnej Polityki Rolnej. W trakcie swej roboczej wizyty goście zapoznali się m.in. z uwarunkowaniami gminy, jej historią i walorami przyrodniczymi, jak chociażby rezerwat jodłowy. Naukowcy mieli także okazję spotkać się z mieszkańcami, odwiedzając kilka spośród położonych w gminie miejscowości. Wójt Uchman zapoznał także gości z Puław z aktualnym rozwojem okolicy oraz wykorzystaniem przez gminę środków unijnych. Oceniając swą wizytę, naukowcy przyznali, że widoczny w gminie rozwój jest dowodem na dużą aktywność władz, jak i jej mieszkańców. Przedstawiciele IUNG-PIB potwierdzili gotowość do wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy instytutem a gminą Cegłów m.in. w zakresie wspierania edukacji ekologicznej czy działalności produkcyjnej w rolnictwie. Istotną płaszczyzną wzajemnej współpracy mogłyby stać się również prace nad tworzeniem i aktualizacją strategii rozwoju cegłowskiej gminy. W trakcie wizyty ustalono, że szczegóły takiej współpracy zostaną ujęte w stosownym dokumencie podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Członkowie delegacji zaprosili także władze gminy i przedstawicieli lokalnych społeczności do odwiedzenia IUNG-PIB. Wójt Uchman przyznał, że jest otwarty na wszelkie inicjatywy i pomysły, uznając przyjazd przedstawicieli instytutu oraz zaproszenie do Puław za dobre podstawy do dalszej współpracy.

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
Albert BakułaAKTUALNOŚCI
W środę, 29 kwietnia gminę Cegłów odwiedzili nietypowi goście - delegacja pracowników Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Wizyta odbyła się z inicjatywy i na zaproszenie wójta gminy Cegłów Marcina Uchmana. Przybyłej z Puław delegacji przewodniczył zastępca dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych prof. dr hab. Stanisław Krasowicz,...